Yorkshirenterrieri-verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Yorkshirenterrieri-verkkopalvelu on Yorkshirenterrieri ry:n tuottama ja osoitteessa www.yorkshirenterrieri.fi julkaisema palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Yorkshirenterrieri ry:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

Palvelun rekisteröitymistä edellyttävään osioon on käyttöoikeus kaikilla Yorkshirenterrieri ry:n jäsenillä. Jäsenyyden päättyessä myös käyttöoikeus ko. osioon poistuu. Käyttöoikeus voidaan poistaa myös, mikäli Asiakas rikkoo Palvelun käyttöehtoja.

Yorkshirenterrieri ry ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta eikä sillä ole vastuuta Palvelun aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Yorkshirenterrieri ry:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä. Palvelun suojatun sisällön käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Yorkshirenterrieri ry ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Yorkshirenterrieri ry:llä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla.Yorkshirenterrieri ry pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakas on vastuussa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas on korvausvelvollinenYorkshihrenterrieri ry:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä

Yorkshirenterrieri ry vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Yorkshirenterrieri ry ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Yorkshirenterrieri ry ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Yorkshirenterrieri ry palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Yorkshirenterrieri ry:lle tai muille käyttäjille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Yorkshirenterrieri ry:lle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Yorkshirenterrieri ry:llä on oikeus käsitellä ja muunnella Asiakkaan lähettämää materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yorkshirenterrieri ry:llä on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali..

5. Henkilötietojen käyttö

Palveluun rekisteröityminen edellyttää Yorkshirenterrieri ry:n jäsenyyttä. Rekisteröityessään palveluun Asiakas antaa oikeuden käyttää Yorkshirenterrieri ry:n jäsenrekisterin tietoja jäsenyytensä varmistamiseen. Näistä palveluun talletetaan jäsennumero ja sähköpostiosoite sekä Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä valitsema käyttäjätunnus.  Lisäksi Asiakas voi niin halutessaan tallettaa palveluun tietoja itsestään.

6. Henkilötietojen tarkastus- ja korjausoikeus

Asiakas voi tarkastaa ja päivittää talletettuja tietoja kirjautumalla Palveluun ja valitsemalla ”asetukset”.

7. Henkilötietojen säilytys

Palveluun talletetut tiedot poistetaan Asiakkaan erotessa yhdistyksestä.

8. Keskustelupalsta

Palvelu voi sisältää keskustelupalstan. Keskusteluissa julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Yorkshirenterrieri ry:n mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Kirjoittaja myöntää Yorkshirenterrieri ry:lle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle.

9. Käyttöehtojen muutokset

Yorkshirenterrieri ry:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Asiakas hyväksyy muutokset käyttämällä Palvelua.

10. Muut ehdot

Palvelu voi sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.