YORKSHIRENTERRIERI TERVEYSKYSELY 2018

 

 

YORKSHIRENTERRIERI TERVEYSKYSELY

Yorkshirenterrierien terveyskyselyn tavoitteena on kartoittaa rodussa esiintyvien sairauksien yleisyyttä ja samalla kerätä tietoa rotumme terveydentilasta mahdollisimman kattavasti sekä verrata tuloksia edellisten terveyskyselyiden tuloksiin. Edellinen yorkshirenterrierien terveyskysely tehtiin vuonna 2013. Kyselyn tuloksia on mahdollista verrata myös muissa maissa saatujen tulosten kanssa.

Kyselyssä kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia. Jalostustoimikunta kerää tiedot ja koostaa niistä yhteenvedon, joka julkaistaan Yorkshirenterrieri ry:n lehdessä ja kotisivuilla. Kyselyn tietoja voidaan hyödyntää myös laatiessa seuraavaa jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO).

Jos olet omistanut useampia koiria, täytä jokaiselle oma lomake. Toivomme terveyskyselyn täyttämistä niin jalostuskoirien kuin kotikoirienkin osalta. Täytäthän lomakkeen myös silloin, jos koiralla ei ole mitään terveysongelmia.

Lomake voidaan täyttää saman koiran kohdalla useamman kerran sen eliniän aikana. Koiran kuolinsyy ja elinikä ovat myös erittäin tärkeitä tietoja, joten jos koira on kuollut edellisen kyselyn jälkeen täytä terveyskysely uudestaan. Kuitenkin, jos koiran menehtyminen on kirjattu jo edelliseen terveyskyselyyn, ei sitä tarvitse kirjata enää uudestaan.

Yksittäisten koirien tietoja ei julkaista, mutta tuloksista koostetaan yhteenvetoja. Tämä kysely on koirakohtainen, eikä sen täyttäminen vaadi Yorkshirenterrieri ry:n jäsenyyttä. Terveyskysely on tarkoitettu puhdasrotuisille ja rekisteröidyille yorkshirenterriereille. Kyselyyn vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää rodun tulevaisuutta ajatellen. Kiitos panoksestasi rotumme eteen!

Vastausaikaa 15.10 asti

Terveisin

Jalostustoimikunta

Yorkshirenterrieri ry

Löydät terveyskyselyn alla olevasta linkistä

Yorkshirenterrieri terveyskysely 2018