Ylimääräinen yhdistyskokous 8.2.2015

Ylimääräinen yhdistyskokous kokoontui 8.2.2015 HSKP:n toimitilossa Helsingin Talissa.

Kokouksessa päätettiin Vuoden Yorkshirenterrieri –kilpailun tulkinnasta tuleeko WDS 2014 näyttelyn tulokset huomioida Vuoden 2014 Yorkshirenterrieri-kilpailussa.  Yhdistyskokouksessa oli paikalla 18 jäsentä, joista yksi oli nuorisojäsen, valtakirjoja oli 21 kpl.  Suoritetun koeäänestyksen perusteella hallituksen esitys sääntöjen tulkinnasta sai ääniä 14 puolesta ja 3 ääntä vastaan. Suoritetun koeäänestyksen tuloksen perusteella katsottiin, että hallituksen esitystä kannatti enemmistö ja täten hallituksen esitys hyväksyttiin.