Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yorkshirenterrieri ry, Helsinki

1.1 Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Jäsensihteeri
jasensihteeri@yorkshirenterrieri.fi 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmä on Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, jäsentyyppi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Lisäksi rekisteri sisältää Yorkshirenterrieri -lehden PR-jakelua varten Suomen Kennelliiton hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajan, Suomen Kääpiökoirayhdistyksen hallituksen jäsenet, rotua arvostelevat suomalaiset ulkomuototuomarit sekä yhteistyökumppanien ja sidosryhmien edustajat, joista on rekisterissä nimi ja osoite.

4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta kirjapainolle erikseen jokaisen julkaisun postitusta varten tarvittavia osoitetietoja. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri on tallennettu ATK:lle, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.