Toimintakertomus 2007

Yorkshirenterrieri r.y.

VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUS

1. Yleistä

Vuosi 2007 oli Yorkshirenterrieri r.y:ssä aktiivisen toiminnan aikaa. Vuoden aikana panostettiin erityisesti kerhotoimintaan ja näyttelyharrastuksen elvyttämiseen.

Vuoden Yorkshirenterrieri –kilpailu käynnistettiin muutaman vuoden tauon jälkeen, mikä varmasti osaltaan innosti jäseniä lähtemään koiranäyttelyihin. Näyttelyihin osallistui nimittäin ilahduttavan paljon rotumme edustajia, joskin parantamisen varaa on edelleen.

Rodun erikoisnäyttely pidettiin SKKY:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Helsingin Kaivopuistossa 26. elokuuta.

Yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin maaliskuun vuosikokouksessa ja edelleen Suomen Kääpiökoirayhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa, josta se lähetettiin Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan tarkastettavaksi. Siellä sen käsittely oli vielä kesken tätä kirjoitettaessa.

Yorkshirenterrierejä rekisteröitiin Suomessa vuonna 2007 ennätykselliset 205 koiraa (2006 vastaava luku oli 150), joista 48 oli tuontikoiria, mikä sekin oli uusi ennätys.

2. Jäsenistö

Yhdistykseen kuului 31.12.2007 yhteensä 308 jäsentä, joista 1 oli kunniajäsen ja 5 ainaisjäseniä.

Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä 25€, perhejäseneltä 5€, nuorisojäseneltä 20€, ainaisjäseneltä 250€ ja ulkomailla asuvalta vuosijäseneltä 30€. Kasvattajan ilmoittama jäsen maksoi 10€.

3. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Erkki Rantavuoti, varapuheenjohtajana Jaana Latvala-Nyman, sihteerinä Ulla-Riikka Kelokari sekä jäsensihteeri-rahastonhoitajana Minna-Maria Hildèn.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi: varsinaisina jäseninä Minna-Maria Hildèn, Ulla-Riikka Kelokari, Jaana Latvala-Nyman, Raili Rantavuoti, Petra Snellman-Niemenpalo ja Nadia Tulander sekä varajäseninä Sanna Kaukonen ja Tiina Nybondas.

Hallitus piti vuoden aikana 7 kokousta, joiden päätökset kirjattiin kunkin kokouksen pöytäkirjaan. Suurin osa kokouksista pidettiin puhelinneuvotteluna. Hallituksen käytössä oli sähköinen arkisto, johon mm hallituksen kokouspöytäkirjat talletettiin. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: M-M Hildèn 2/7, U-R Kelokari 7/7, J Latvala-Nyman 5/7, E Rantavuoti 7/7, R Rantavuoti 5/7, P Snellman-Niemenpalo 6/7, N Tulander 4/7, S Kaukonen 6/7 ja T Nybondas 5/7.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Marjatta Huuhtanen ja Maija-Leena Reinhardt, ja varatilintarkastajina Karoliina Niska ja Kristiina Niska.

Yorkshirenterrierien pentuvälitystä hoiti Liisa Paasimaa. Rotuneuvonnasta vastasi Petra Snellman-Niemenpalo.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen 17.3.2007 Kennelliiton kerhohuoneella Espoossa ja syyskokoukseen 1.12.2007 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa.

5. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Tilikauden tulos näyttää 2252 Eur ylijäämää.

6. Kerhotoiminta

Kevään ensimmäinen kerhopäivä oli heti vuosikokouksen jälkeen (17.3.). Päivän teemana oli ”Terrierit ja käyttäytyminen”. Aiheesta luennoi koirakouluttaja Christina Borgström. Toista kerhopäivää vietettiin 6.5. Kennelliiton kerhohuoneella Espoon keskuksessa ja aiheena oli ”Yorkshirenterrierin turkinhoito”. Kouluttajina olivat Nadia Tulander ja Petra Snellman-Niemenpalo.

Syyspäivät ja Club Show järjestettiin syyskuun 8. päivänä Jämsän Himoksella. Leikkimielisessä Club Show’ssa ruotsalainen kasvattajatuomari Lilian Lindberg (Kennel Lil’s) valitsi näyttelyn kauneimmaksi koiraksi Love-Dane’s Midnight Fionan, jonka omistaa Marjatta Huuhtanen.

Alueellista toimintaa oli vuoden aikana mm. Lahdessa (koirakurssi Elina Snellmannin ja Pirita Ollin käynnistämänä) ja Tampereella (yorkkitapaamisia ja pikkujoulut Tuija Arosen johdolla). Yorkkiharrastajat tapasivat myös koirapuistoissa eri puolilla maata; parhaana esimerkkinä jälleen Espoon Tapiolan säännölliset koirapuistotapaamiset (Tiina Nybondas ja Tuula Ruuska yhdyshenkilöinä). Tapiolalaiset järjestivät puistossaan mm yorkkien wappuriehan 29.4.

Yhdistyksen pikkujouluja vietettiin Espoossa 1.12. heti syyskokouksen jälkeen.

Kesäpäivien ja pikkujoulujen järjestelyjä koordinoi Sanna Kaukonen. Kerhotilaisuuksien tarvikemyynnistä vastasivat Sanna Kaukonen ja Nadia Tulander.

7. Julkaisu- ja PR-toiminta

Yhdistys ylläpiti omia internet-kotisivuja osoitteessa www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen yhteydessä on erittäin suosittu yorkshirenterrieri-aiheinen kuvagalleria ja keskustelupalsta. Sivujen ylläpidosta vastasi Markku Kelokari.

Yhdistys julkaisi A4-kokoista Yorkshirenterrieri-jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuonna 2007. Lehden päätoimittaja oli Raili Rantavuoti ja lehtitoimikunnan jäseniä olivat Jaana Latvala-Nyman, Nina Karlsson, Sanna Kaukonen, Tiina Nybondas, Ulla-Riikka Kelokari ja Petra Snellman-Niemenpalo. Pirita Olli hoiti postituksen. Lehti painettiin Päijät-Painossa Lahdessa.

Lehden 1-numerossa esitettiin raportteja menneen syksyn tapahtumista mm. Lahden aluetoiminnasta. Lehdessä 2 painottuivat perinteisesti jalostusasiat. Lehti 3/2007 sisälsi runsaasti yorkin kasvatukseen ja hoitoon liittyvää informaatiota ja lehti 4/2007 oli joulunumero. Lisäksi vuoden 2007 lehdissä julkaistiin lukijoitten omia yorkkiaiheisia kirjoituksia ja kuvareportaaseja merkittävistä koiranäyttelyistä. Linda-Liisa Kelokari piti junioripalstaa. Entiseen tapaan esiteltiin timanttiveteraaneja ja uudet muotovaliot kuvien kera. Yorkshirenterrieri-lehden viimeisessä numerossa julkaistiin Jaana Latvala-Nymanin puhtaaksikirjoittamia näyttelyarvosteluja.

Lehden mainonta koostui Royal Caninin takasivun mainoksesta (jokaisessa numerossa) sekä SKKY:n kanssa yhteistyössä Nestle Purinan kahdesta mainoksesta (lehti 2 ja 4). Yhdistyksen jäsenien ja kasvattajien mainoksia julkaistiin muutamia.

Yhdistys julkaisi myös rotuesitettä, jota jaettiin lähinnä koiranäyttelyissä. Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä yhdistyksellä oli oma infokatos, jossa rotuesitteen lisäksi oli tarjolla Yorkshirenterrieri-lehtiä ja nähtävillä kaikki erikoisnäyttelyn kiertopalkinnot. Infopistettä emännöivät Tiina ja Malin Nybondas apunaan Noora Veijalainen ja Kaarina Strandberg.

Rotuinformaatiota välitettiin myös toimittamalla jäsenlehti rodun arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille.

Yorkshirenterrierien kuvallinen valiorekisteri valmistui ja siitä julkaistiin syksyllä ensimmäinen versio yhdistyksen kotisivuilla.

Yhdistyksellä oli oma edustusjoukkue kääpiökoirien rotuesittelyssä Messukeskuksen Voittaja-näyttelyssä 8.-9.12. Yorkkijoukkueessa olivat Lila (handlerina Saara Latomäki), Helmi (Eija Kotiranta), Juuso (Shinobu Nordgren), Silvia (Tarja Voutilainen), Oliver (Janina Laakkonen), Archimedes (Janina Laakkonen) ja Ronja (Saana Aronen).

Erkki Rantavuoti
(puheenjohtaja)
Ulla-Riikka Kelokari
(sihteeri)