Toimintakertomus 2006

Yorkshirenterrieri r.y.

VUODEN 2006 TOIMINTAKERTOMUS

1. Yleistä

Vuosi 2006 oli Yorkshirenterrieri r.y:ssä juhlan aikaa. Yhdistys vietti toimintansa 30-vuotisjuhlavuotta. Juhlan kunniaksi yhdistykselle hankittiin oma pöytäviiri. Vuoden aikana panostettiin erityisesti kerhotoiminnnan elvyttämiseen, valiorekisterin kokoamiseen ja jäsenlehden ulkoasuun. Vuosi huipentui 30-vuotisjuhlaillallisiin ja club show’hun syyskuun 9.-10. päivänä Järvenpään Matkailukeskuksessa.

Rodun erikoisnäyttely pidettiin SKKY:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Helsingin Kaivopuistossa 27. elokuuta.

Yorkshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelmasta hyväksyttiin ensimmäinen versio ylimääräisessä yhdistyskokouksessa syyskuussa. JTO:n viimeistely jatkuu edelleen vuonna 2007.
Yorkshirenterrierejä rekisteröitiin Suomessa vuonna 2006 selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna: 150 (2005 vastaava luku oli 193), joista 10 oli tuontikoiria. Maailmalla rodun suosio oli ennätyslukemissa, mm. USA:ssa AKC:ssa yorkshirenterrieri nousi sijalle 2 kaikkien rotujen suosituimmuuslistalla heti labradorinnoutajan jälkeen (48 346 rekisteröintiä).

Yorkshirenterrieri r.y:n jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta; se oli vuoden lopussa 317, mikä on uusi ennätys.

2. Jäsenistö

Yhdistykseen kuului 31.12.2006 yhteensä 317 jäsentä, joista 1 oli kunniajäsen, 5 ainaisjäseniä, 2 ulkomailla asuvaa, 8 perhejäseniä, 16 nuorisojäseniä ja loput vuosijäseniä.

Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä 20€, perhejäseneltä 5€, nuorisojäseneltä 17€, ainaisjäseneltä 200€ ja ulkomailla asuvalta vuosijäseneltä 23€. Kasvattajan ilmoittama jäsen maksoi 8€.

3. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Erkki Rantavuoti, varapuheenjohtajana Jaana Latvala-Nyman, sihteerinä Ulla-Riikka Kelokari sekä jäsensihteeri-rahastonhoitajana Minna-Maria Hilden.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi: varsinaisina jäseninä Minna-Maria Hildèn, Ulla-Riikka Kelokari, Jaana Latvala-Nyman, Shinobu Nordgren, Nadia Tulander ja Raili Rantavuoti sekä
varajäseninä Jarmo Kuosmanen ja Anne Tapio.

Hallitus piti vuoden aikana 9 kokousta, joiden päätökset kirjattiin kunkin kokouksen pöytäkirjaan. Suurin osa kokouksista pidettiin puhelinneuvotteluna. Hallituksen käyttöön luotiin sähköinen arkisto, johon mm hallituksen kokouspöytäkirjat talletetaan. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: M-M Hildèn 5/9, U-R Kelokari 9/9, J Latvala-Nyman 9/9, S Nordgren 4/9, N Tulander 3/9, E Rantavuoti 9/9, R Rantavuoti 9/9, J Kuosmanen 6/9 ja A Tapio 4/9.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Marjatta Huuhtanen ja Maija-Leena Reinhardt, ja varatilintarkastajina Karoliina Niska ja Kristiina Niska.

Yorkshirenterrierien pentuvälitystä hoitivat Liisa Paasimaa ja Shinobu Nordgren. Rotuneuvonnasta vastasivat Raili Rantavuoti ja Shinobu Nordgren.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen 25.3.2006 ja syyskokoukseen 25.11.2006 Kennelliiton kerhohuoneella Espoossa. Lisäksi kokoonnuttiin ylimääräiseen yhdistyskokoukseen Jalostuksen tavoiteohjelman ja sääntömuutosten vuoksi 9.9.2006 Järvenpään Matkailukeskuksessa.

5. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.
Tilikauden tulos näyttää 2592,46 Eur alijäämää. Se on alijäämäisyydestään huolimatta budjetoitua (-3500 Eur) selvästi parempi tulos.

6. Kerhotoiminta

Vuosien tauon jälkeen yhdistys järjesti jäsenistölle myös asiapitoisia kerhotilaisuuksia ja tuki alueellista toimintaa.

Kevään kerhopäivän (6.5.) teemana oli ”Yorkki koiranäyttelyssä”. Syksyn tilaisuuden (4.11.) otsikkona oli ”Yorkshirenterrierin rotumääritelmä”. Kerhopäivien suunnittelusta ja toteutuksesta Kennelliiton kerhohuoneella vastasivat Petra Snellman, Tarja Voutilainen, Leena Kaplas ja Ulla-Riikka Kelokari.

30-vuotisjuhla ja Club Show järjestettiin syyskuun 9.-10. päivänä Järvenpään Matkailukeskuksessa. Juhlaillallisilla muisteltiin yhdistyksen historian merkkipaaluja ja luovutettiin ensimmäiset pöytäviirit ansioituneille jäsenille. Leikkimielisessä Club Show’ssa kasvattajatuomari Sinikka Merkkiniemi (Kennel Lähdesuon) valitsi näyttelyn kauneimmaksi koiraksi Love-Dane’s Sunbeamin, jonka omistaa Kristiina Niska.

Jäsenien omasta aktiivisuudesta kirvonnutta alueellista toimintaa oli vuoden aikana mm. Rovaniemellä (yorkkitapaamisia Anne Tapion johdolla), Oulussa (yorkkikävelyitä Kristiina Niskan johdolla) ja Lahdessa (koirakurssi Elina Snellmannin ja Pirita Ollin käynnistämänä). Yorkkiharrastajat tapasivat myös koirapuistoissa eri puolilla maata; parhaana esimerkkinä Espoon Tapiolan säännölliset koirapuistotapaamiset (Tiina Nybondas ja Tuula Ruuska yhdyshenkilöinä).

Yhdistyksen pikkujouluja vietettiin 25.11. heti syyskokouksen jälkeen. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi ”Tapiolan koirapuistojengi”.

7. Julkaisu- ja PR-toiminta

Yhdistys ylläpiti omia internet-kotisivuja osoitteessa www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen yhteydessä on erittäin suosittu yorkshirenterrieri-aiheinen kuvagalleria ja keskustelupalsta. Sivujen ylläpidosta vastasi Markku Kelokari.

Yhdistys julkaisi Yorkshirenterrieri-jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuonna 2006. Lehden koko suureni A4:ksi. Uusi koko antoi paremmat edellytykset kuvien julkaisemiselle ja sommittelulle. Lehden päätoimittaja oli Raili Rantavuoti ja lehtitoimikunnan jäseniä Jaana Latvala-Nyman ja Anne Tapio.

Lehdessä 1/2006 esiteltiin mm. ensimmäinen ”timanttiveteraani” ja kaikki 1990-luvun muotovaliot. Lehdessä 2/2006 painottuivat jalostusasiat. Lehti 3/2006 oli 30-vuotisjuhlanumero ja lehti 4/2006 joulunumero. Lisäksi vuoden 2006 lehdissä esiteltiin yhdistyksen kiertopalkinnot, julkaistiin lukijoitten omia yorkkiaiheisia kirjoituksia ja kuvareportaaseja merkittävistä koiranäyttelyistä ja yhdistyksen tilaisuuksista. Entiseen tapaan esiteltiin uudet muotovaliot kuvien kera. Yorkshirenterrieri-lehden viimeisessä numerossa julkaistiin näyttelyarvosteluja.

Lehden mainonta koostui Royal Caninin takasivun mainoksesta (jokaisessa numerossa) sekä SKKY:n kanssa yhteistyössä Nestle Purinan kahdesta mainoksesta (lehti 2 ja 4). Myös Carlino ja Nuff ostivat mainostilaa. Yhdistyksen jäsenien ja kasvattajien mainoksia julkaistiin muutamia.

Yhdistyksen uutta 2-kielistä rotuesitettä jaettiin mm. Euroopan Voittaja -näyttelyssä. Kaivopuiston erikoisnäyttelyssä yhdistyksellä oli oma infokatos, jossa rotuesitteen lisäksi oli tarjolla Yorkshirenterrieri-lehtiä ja nähtävillä kaikki erikoisnäyttelyn kiertopalkinnot.
Rotuinformaatiota välitettiin myös toimittamalla jäsenlehti rodun arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille.

Valiorekisterin kokoamista jatkettiin vuonna 2006 Ulla-Riikka Kelokarin johdolla. Tiedot erillistä painojulkaisua varten (mukaan lukien vuoden 2006 valiot ja 30-vuotishistoriikki) saatiin kerätyksi.

Juhlavuoden kunniaksi yhdistykselle hankittiin oma pöytäviiri, jonka myöntämiselle laadittiin ohjeelliset säännöt ja ansiopistetaulukko. Standaarin suunnittelusta vastasi Raili Rantavuoti. Ensimmäiset viisi standaaria luovutettiin 30-vuotisjuhlassa Järvenpäässä. Pöytäviirin saivat yhdistyksen entiset puheenjohtajat Tuulikki Helin, Leena Kaplas, Tarja Voutilainen ja Marianne Åström sekä pitkäaikaisin hallituksen jäsen Jaana Latvala-Nyman.

Erkki Rantavuoti
(puheenjohtaja)
Ulla-Riikka Kelokari
(sihteeri)