Toimintakertomus 2005

Yorkshirenterrieri r.y.

VUODEN 2005 TOIMINTAKERTOMUS

 1. Yleistä

Vuosi 2005 oli Yorkshirenterrieri-yhdistyksessä jälleen toiminnallinen vuosi. Kesäpäivät Torniossa, syystapahtuma Lammilla sekä epävirallisen erikoisnäyttely olivat tänä vuonna osanottajamäärältään suurimmat tapahtumat, vuosi- ja syyskokousten lisäksi. Kerhotapahtumia ei vuonna 2005 järjestetty. Yorkshirenterrierejä rekisteröitiin vuonna 2005 enemmän kuin edellisenä vuotena eli 193 kappaletta, mikä tarkoittaa 40% nousua. Noin puolet välitettiin oman pentuvälityksemme ja netin ”pentuja” -linkin kautta. Rekisteröintimäärän lisääntyminen vaikutti myös positiivisesti jäsenistömäärässämme, mutta on huomioitava, että kasvattajat ilmoittivat hyvin vähän uusia jäseniä. Edelleen suurin osa uusista jäsenistä liittyi yhdistykseemme oma-aloitteisesti. Myös pentu-oppaiden kysyntä vuoden aikana oli vilkasta.

2. Jäsenistö

Yhdistykseen kuului 31.12.2005 yhteensä 288 jäsentä, joista 6 oli ainaisjäseniä, 1 kunniajäsen, 3 ulkomailla asuvaa, 6 perhejäseniä, 9 nuorisojäseniä ja muut vuosijäseniä.

Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä €20, perhejäseneltä €5, nuorisojäseneltä €17, ainaisjäseneltä €200 ja ulkomailla asuvalta vuosijäseneltä €23. Kasvattaja ilmoittama jäsen €8.

3. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Tuulikki Helin, varapuheenjohtajana Taimi Sipiläinen, sihteerinä Riitta Sysimies sekä jäsensihteerinä- ja rahastonhoitajana Raili Rantavuoti. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi: varsinaisina jäseninä Nanne Koskenranta, Shinobu Nordgren, Pirkko Räisänen, Taimi Sipiläinen, Nadia Tulander ja Raili Rantavuoti sekä varajäseninä Kaarina Kojonen ja Riitta Sysimies.

Hallitus piti vuoden aikana 6 kirjallista (e-mail, fax,posti) kokousta, joiden päätökset kirjattiin kunkin kokouksen pöytäkirjaan. Lisäksi yksi hallituksen kokous järjestettiin syyskokouksen yhteydessä.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Marja Järvi ja Raimo Wilkman .

Yorkshirenterrierien pentuvälitystä hoiti Liisa Paasimaa ja rotuneuvontaa Shinobu Nordgren.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen 19.3.2005 ja syyskokoukseen 19.11.2005 Kennelliiton kerhohuoneella Espoossa.

5. Yhdistyksen talous

Tilinpäätös kertoo, että yhdistyksen menot olivat vuonna 2005 jälleen edellistä vuotta suuremmat. Tämä johtui lähinnä syystapahtuman kustannuksista, sillä yhdistyi sponsoroi jäsenien ruokailua Eur 10/jäsen. Sekä kesäpäiville että syystapahtumaan hankittiin pokaalit. Tuomarikuluja ei tullut tänä vuonna. Myös vuosi- ja syyskokouksen kahvitukset on yhdistys tarjonnut. Silti mainituista satsauksista huolimatta tilikauden tulos näyttää Eur 222,86 ylijäämää.

6. Kerhotoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden aikana vain viralliset kokoukset. Kesäpäivät vietettiina Torniossa 11.-12.6.2005 sekä syystapahtuma Lammilla 10.9.2005 . Näitä tapahtumia sponsoroi Royal Canin.

Rodun virallinen erikoisnäyttely pidettiin SKKY:n Kaivopuiston näyttelyn yhteydessä 28.8.2005. Näyttelyssä oli saatavilla yorkshire-aiheista tiedotusta, lehtiä ja karamelleja sekä kaikki erikoisnäyttelyn pokaalit nähtävillä.

Tapahtumiin järjestettiin mahdollisuuksien mukaan tarvikemyyntiä. Vuonna 2005 tarvikemyyntiä järjesti Nadia Tulander (syystapahtumassa sekä pikkujoulussa).

7. Julkaisu- ja PR-toiminta

Yhdistys ylläpiti omia internet-kotisivuja koko vuoden. Sivut löytyvät osoitteesta www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen luomisesta ja ylläpidosta vastasi Markku Kelokari. Yhdistys julkaisi Yorkshirenterrieri-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuonna 2005, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Lehden päätoimittajana toimi Tuulikki Helin ja lehtitoimikunnan jäseninä olivat Raili Rantavuoti (jalostussivut) ja Ulla-Riikka Kelokari (valiorekisteri).

Lehti 1/2005 oli ns. pentunumero. Lehti 2/2005 jalostusnumero. Lehti 3/2005 kesä/syystapahtumat ja lehti 4/2005 joulunumero. Jokaiseen lehteen yritettiin saada monipuolisia kirjoituksia eläinlääkäreiltä, näyttelytoiminnasta, ulkomaan uutisia, tiedotteita sekä jäsenten omia kirjoituksia. Erikoismainintana lehden takasivun värillinen mainostila, joka myytiin jokaisesta lehdestä.

Lehden mainonta koostui Royal Caninin takasivun mainoksesta sekä SKKY:n kanssa yhteistyössä Nestle Purinan kahdesta mainoksesta (lehti 2 ja 4). Yhdistyksen jäsenien mainoksia julkaistiin vain muutama vuoden aikana.

Yorkshirenterrieri-lehdissä julkaistiin vuonna 2005 näyttelyarvosteluja. Arvosteluja tuli edellisvuoden tietokatkon (SKL) jälkeen niin paljon, että ne rajoitettiin vain suomalaisomistuksessa oleviin koiriin eli emme julkaisseet ulkomaisten koirien arvosteluja Suomen näyttelyissä.

Yhdistyksen rotuesitettä jaettiin koiranäyttelyissä. Lisäksi vanhoja Yorkshirenterrieri-lehtiä (vuosi 2003 ja sitä vanhempia) oli saatavilla ilmaiseksi kerhotapahtumissa.

Rotuinformaatiota välitettiin myös toimittamalla jäsenlehti rodun arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille ja eräille eläinlääkäriasemille.
Tuulikki Helin
(puheenjohtaja)
Riitta Sysimies
(sihteeri)