Toimintakertomus 2004

Yorkshirenterrieri r.y.

VUODEN 2004 TOIMINTAKERTOMUS

1. Yleistä

Vuosi 2004 oli Yorkshirenterrieri-yhdistyksessä jälleen toiminnallinen vuosi. Kerhopäivä sekä epävirallisen erikoisnäyttely oli tänäkin vuonna osanottajamäärältään suurin tapahtuma, vuosi- ja syyskokousten lisäksi. Kerhotapahtumia ei vuonna 2004 järjestetty, siihen vaikutti edellisten vuosien huono osanotto. Yorkshirenterrierejä rekisteröitiin vuonna 2004 enemmän kuin edellisenä vuotena eli 140 kappaletta, mikä tarkoittaa 30% nousua. Noin puolet välitettiin oman pentuvälityksemme ja netin ”pentuja”-linkin välityksellä. Rekisteröintimäärän lisääntymineen vaikutti jälleen kerran positiivisesti jäsenistömäärässämme. Myös pentu-oppaiden kysyntä vuoden aikana oli hyvin vilkasta. Silti edelleen suurin osa uusista jäsenistä liittyi yhdistykseemme oma-aloitteisesti.

2. Jäsenistö

Yhdistykseen kuului 31.12.2004 yhteensä 284 jäsentä, joista 6 oli ainaisjäseniä, 1 kunniajäsen, 1 ulkomailla asuva, 8 perhejäseniä, 13 nuorisojäseniä ja muut vuosijäseniä.

Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä €20, perhejäseneltä €5, nuorisojäseneltä €17, ainaisjäseneltä €200 ja ulkomailla asuvalta vuosijäseneltä €23. Kasvattaja ilmoittama jäsen €8,41.

3. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Tuulikki Helin, varapuheenjohtajana Taimi Sipiläinen, sihteerinä Riitta Sysimies sekä jäsensihteeri-rahastonhoitajana Raili Rantavuoti.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi: varsinaisina jäseninä Nina Karlsson, Nanne Koskenranta, Shinobu Nordgren, Pirkko Räisänen, Taimi Sipiläinen ja Raili Rantavuoti sekä varajäseninä Kaarina Kojonen ja Riitta Sysimies.

Hallitus piti vuoden aikana 5 kirjallista (e-mail, fax,posti) kokousta, joiden päätökset kirjattiin kunkin kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Tarja Voutilainen ja Raimo Wilkman .
Yorkshirenterrierien pentuvälitystä hoiti Liisa Paasimaa ja rotuneuvontaa Shinobu Nordgren.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen 20.3.2004 ja syyskokoukseen 27.11.2004 Kennelliiton kerhohuoneella Espoossa.

5. Yhdistyksen talous

Tilinpäätös kertoo, että yhdistyksen menot olivat vuonna 2004 jälleen edellistä vuotta suuremmat. Tämä johtui kesäpäivän kustannuksista, sillä pokaalin saivat kaikki osanottajat ja rusetti jaettiin luokkavoittajille. Myös osittain värillinen lehti aiheutti lisäkustannuksia. Tuomarikulut olivat pienemmät tänä vuonna, sillä tuomari matkusti varapuheenjohtajan autossa eikä ottanut päivästä palkkiota. Myös vuosi- ja syyskokouksen kahvitukset on yhdistys tarjonnut. Mainituista satsauksista johtuen tilikauden tulos osoittaa Eur 194,13 alijäämää.

6. Kerhotoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden aikana vain viralliset kokoukset. Kesäpäivä vietettiin Rengossa, Ruokojärven rannalla 12.6.2004 . Näitä tapahtumia sponsoroi Royal Canin.
Rodun virallinen erikoisnäyttely pidettiin SKKY:n Kaivopuiston näyttelyn yhteydessä 29.8.2004. Näyttelyssä oli saatavilla yorkshire-aiheista tiedotusta, lehtiä ja karamelleja sekä kaikki erikoisnäyttelyn pokaalit nähtävillä.

7. Julkaisu- ja PR-toiminta

Yhdistys ylläpiti omia internet-kotisivuja koko vuoden. Sivut löytyvät osoitteesta www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen luomisesta ja ylläpidosta vastasi Markku Kelokari.
Yhdistys julkaisi Yorkshirenterrieri-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuonna 2004, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Lehden päätoimittajana toimi Tuulikki Helin ja lehtitoimikunnan jäsenenä oli Raili Rantavuoti.

Lehti 1/2004 oli ns. pentunumero, sillä Vuoden Yorkki -kilpailu oli syyskokouksessa laitettu hyllylle kolmeksi vuodeksi.. Lehti 2/2004 jalostusnumero. Lehti 3/2004 kesätapahtumat ja lehti 4/2004 joulunumero. Jokaiseen lehteen yritettiin saada monipuolisia kirjoituksia eläinlääkäreiltä, näyttelytoiminnasta, ulkomaan uutisia, tiedotteita sekä jäsenten omia kirjoituksia. Erikoismainintana lehden takasivun värillinen mainostila, joka myytiin jokaisesta lehdestä.

Lehden mainonta koostui lähinnä jäsenien mainoksista, Royal Canin jäsenmainoksesta sekä SKKY:n kanssa yhteistyössä Nestle Purinan kahdesta mainoksesta.

Yorkshirenterrieri-lehdissä julkaistiin vuonna 2004 rajoitetusti näyttelyarvosteluja. Tämä johtui Suomen Kennelliiton tulospalvelun data-tietojen omistusoikeuskiistasta. Näyttelyarvosteluja ei saatu käyttöömme toukokuun 2004 jälkeen.

Yhdistyksen rotuesitettä jaettiin koiranäyttelyissä. Lisäksi vanhoja Yorkshirenterrieri-lehtiä (vuosi 2002 ja sitä vanhempia) oli saatavilla ilmaiseksi kerhotapahtumissa.
Rotuinformaatiota välitettiin myös toimittamalla jäsenlehti rodun arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille ja eräille eläinlääkäriasemille.
Tuulikki Helin
(puheenjohtaja)
Riitta Sysimies
(sihteeri)