Toimintakertomus 2003

Yorkshirenterrieri r.y.

VUODEN 2003 TOIMINTAKERTOMUS

1. Yleistä

Vuosi 2003 oli Yorkshirenterrieri-yhdistyksessä jälleen toiminnallinen vuosi. Kerhopäivät sekä epävirallisen erikoisnäyttely – Club Show oli tänäkin vuonna osanottajamäärältään suurin tapahtuma, vuosi- ja syyskokousten lisäksi. Kerhotapahtumia ei vuonna 2003 järjestetty, siihen vaikutti edellisen vuoden huono osanotto. Yorkshirenterrierejä rekisteröitiin vuonna 2003 enemmän kuin edellisenä vuotena eli 108 kappaletta, mikä tarkoittaa 20% nousua. Noin puolet välitettiin oman pentuvälityksemme ja netin ”pentuja”-linkin välityksellä. Rekisteröintimäärän lisääntymineen vaikutti jälleen kerran positiivisesti jäsenistömäärässämme. Myös pentu-oppaiden kysyntä vuoden aikana oli hyvin vilkasta. Silti edelleen suurin osa uusista jäsenistä liittyi yhdistykseemme oma-aloitteisesti.

2. Jäsenistö

Yhdistykseen kuului 31.12.2003 yhteensä 249 jäsentä, joista 6 oli ainaisjäseniä 6 perhejäseniä, 12 nuorisojäseniä ja loput vuosijäseniä. Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä €20, perhejäseneltä €5, nuorisojäseneltä €17, ainaisjäseneltä €200 ja ulkomailla asuvalta vuosijäseneltä €23.

3. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Tuulikki Helin, varapuheenjohtajana Taimi Sipiläinen, sihteerinä Riitta Sysimies sekä jäsensihteeri-rahastonhoitajana Raili Rantavuoti. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi: varsinaisina jäseninä Marjatta Huuhtanen, Nina Karlsson, Jaana Latvala-Nyman, Shinobu Nordgren, Taimi Sipiläinen ja Raili Rantavuoti sekä varajäseninä Minna-Maria Hilden ja Riitta Sysimies.

Hallitus piti vuoden aikana 5 kirjallista (e-mail, fax,posti) kokousta, joiden päätökset kirjattiin kunkin kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Marja Järvi ja Raimo Wilkman sekä varatilintarkastajina Marianne Jäntti ja Marianne Åström.

Yorkshirenterrierien pentuvälitystä hoiti Liisa Paasimaa.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen 22.3.2003 ja syyskokoukseen 29.11.2003 Kennelliiton kerhohuoneella Espoossa.Vuosikokouksessa palkittiin Vuoden 2002 Yorkshirenterrieri (Morpheus Musashi), Vuoden 2002 Yorkshirenterrieriveteraani (Morpheus Musashi) ja Vuoden 2002 Yorkshirenterrieripentu jaettu ( Misty Clan Maria Luzia ja Misty Clan Mini Morris).

5. Yhdistyksen talous

Tilinpäätös kertoo, että yhdistyksen menot olivat vuonna 2003 jälleen edellistä vuotta suuremmat. Tämä johtui pääasiassa Club Show kustannuksista, sillä pokaalin saivat kaikki osanottajat ja rusetti jaettiin luokkavoittajille. Myös tuomarikulut olivat suuremmat tänä vuonna. Lisäksi ruokailu järjestettiin alle omakustannushinnan. Myös vuosi- ja syyskokouksen kahvitukset on yhdistys tarjonnut. Mainituista satsauksista johtuen tilikauden tulos osoittaa alijäämää €130,43.

6. Kerhotoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden aikana vain viralliset kokoukset. Club Show/Kesäpäivät oli Rengossa, Ruokojärven rannalla, tapahtuma oli kaksipäiväinen 15.-16.6.2003.

Rodun virallinen erikoisnäyttely pidettiin SKKY:n Kaivopuiston näyttelyn yhteydessä 31.8.2003. Näyttelyssä oli saatavilla yorshire-aiheista tiedotusta, lehtiä ja karamelleja, sekä kaikki erikoisnäyttelyn pokaalit nähtävillä.

7. Julkaisu- ja PR-toiminta

Yhdistys ylläpiti omia internet-kotisivuja koko vuoden. Sivut löytyvät osoitteesta www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen luomisesta ja ylläpidosta vastasi Markku Kelokari.

Yhdistys julkaisi Yorkshirenterrieri-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuonna 2003, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Lehden päätoimittajana toimi Tuulikki Helin ja lehtitoimikunnan jäseniä olivat Raili Rantavuoti ja Jaana Latvala-Nyman, joka vastasi näyttelyarvosteluista.

Lehti 1/2003 perinteisesti Vuoden Yorkit. Lehti 2/2003 jalostusnumero. Lehti 3/2003 kesätapahtumat ja lehti 4/2003 joulunumero. Jokaiseen lehteen saatiin monipuolisia kirjoituksia eläinlääkäreiltä, näyttelytoiminnasta, ulkomaan uutisia, tiedotteita sekä jäsenten omia kirjoituksia. Erikoismainintana lehden takasivun värillinen mainostila, joka myytiin jokaisesta lehdestä.

Lehden mainonta koostui lähinnä jäsenien mainoksista, Royal Canin jäsenmainoksesta sekä SKKY:n kanssa yhteistyössä Nestle Purinan kahdesta mainoksesta.

Yorkshirenterrieri-lehdissä julkaistiin vuonna 2003 hyvin vähän näyttelyarvosteluja. Tämä johtui Suomen Kennelliiton tulospalvelun toimimattomuudesta ja uusien näyttelysääntöjen aiheuttamasta epäjärjestyksestä.

Yhdistyksen rotuesitettä jaettiin koiranäyttelyissä. Lisäksi vanhoja Yorkshirenterrieri-lehtiä (vuosi 2001 ja sitä vanhempia) oli saatavilla ilmaiseksi kerhotapahtumissa.

Rotuinformaatiota välitettiin myös toimittamalla jäsenlehti rodun arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille ja eräille eläinlääkäriasemille.klklk
Tuulikki Helin
(puheenjohtaja)
Riitta Sysimies
(sihteeri)