Toimintakertomus 2002

Yorkshirenterrieri r.y.

VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS

Yleistä

Vuosi 2002 oli Yorkshirenterrieriyhdistyksessä jälleen toiminnallinen vuosi. Palautimme ohjelmistoon kerhopäivät sekä epävirallisen erikoisnäyttelyn – Club Show’n. Kerhotapahtumat eivät valitettavasti olleet kovinkaan suosittuja, mutta Club Show ylitti osanotollaan kaikkien aikaisempien vuosien vastaavat. Koiria oli ilmoitettu 31 kpl, saman verran jos ei melkein tuplasti ruokailijoita. Yorkshirenterrierejä rekisteröitiin vuonna 2002 peräti 91 kappaletta, mikä tarkoittaa 30% nousua edelliseen vuoteen. Toisaalta vain kolmasosa näistä välitettiin pentuvälityksemme kautta. Rekisteröintimäärän vaikutus näkyy kuitenkin positiivisesti jäsenistömäärässämme. Suurin osa uusista jäsenistä liittyi yhdistykseemme oma-aloitteisesti. Kasvattajien ilmoittamia jäseniä oli vain muutama.

Jäsenistö

Yhdistykseen kuului 31.12.2002 yhteensä 229 jäsentä, joista 5 oli ainaisjäseniä 16 perhejäseniä, 14 nuorisojäseniä ja loput vuosijäseniä.

Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä €20,20, perhejäseneltä €5, nuorisojäseneltä €17,70, ainaisjäseneltä €202 ja ulkomailla asuvalta vuosijäseneltä €23.

Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Tuulikki Helin, varapuheenjohtajana Taimi Sipiläinen, sihteerinä Nina Karlsson sekä jäsensihteeri-rahastonhoitajana Raili Rantavuoti.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi: varsinaisina jäseninä Nina Karlsson, Jarmo Kuosmanen, Jaana Latvala-Nyman, Sinikka Merkkiniemi, Taimi Sipiläinen ja Raili Rantavuoti sekä varajäseninä Minna-Maria Hilden ja Minna Pistol-Tuomisto.

Hallitus piti vuoden aikana 5 kirjallista (e-mail, fax,posti) kokousta, joiden päätökset kirjattiin kunkin kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Marja Järvi ja Pirkko Räisänen sekä varatilintarkastajina Kaija Haapasalo ja Riitta Sysimies.

Yorkshirenterrierien pentuvälitystä hoitivat Marja Järvi ja Liisa Paasimaa.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen 23.3.2002 ja syyskokoukseen 23.11.2002 Kennelliiton kerhohuoneella Espoossa.

Vuosikokouksessa palkittiin Vuoden 2001 Yorkshirenterrieri (Morpheus Musashi), Vuoden 2001 Yorkshirenterrieriveteraani (Morpheus Musashi) ja Vuoden 2001 Yorkshirenterrieripentu (Lähdesuon Suklaakäpynen).

Yhdistyksen talous

Tilinpäätös kertoo, että yhdistyksen menot olivat vuonna 2002 edellistä vuotta suuremmat. Tämä johtui pääasiassa Club Show kustannuksista, sillä pokaalin sai kolme ensimmäistä ja rusetti jaettiin kaikille. Mainituista satsauksista huolimatta tilikauden tulos osoittaa ylijäämää €361,17.

Kerhotoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden aikana 2 kerhotapahtumaa. Virallisten kokousten lisäksi, jotka järjestettiin pääkaupunkiseudulla, yhdistys järjesti 15.6. Club Show’n Rengossa .

Rodun virallinen erikoisnäyttely pidettiin SKKY:n Kaivopuiston näyttelyn yhteydessä 1.9.2002.

Julkaisu- ja PR-toiminta

Yhdistys ylläpiti omia internet-kotisivuja koko vuoden. Sivut löytyvät osoitteesta www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen luomisesta ja ylläpidosta vastasi Markku Kelokari.

Yhdistys julkaisi Yorkshirenterrieri-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuonna 2002, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Lehden päätoimittajana toimi Tuulikki Helin ja lehtitoimikunnan jäseniä olivat Nina Karlsson ja Jaana Latvala-Nyman, joka vastasi näyttelyarvosteluista.

Lehti 1/2002 perinteisesti Vuoden Yorkit. Lehti 2/2002 jalostusnumero. Lehti 3/2002 kesätapahtumat ja lehti 4/2002 joulunumero. Jokaiseen lehteen saatiin monipuolisia kirjoituksia eläinlääkäreiltä, näyttelytoiminnasta, ulkomaan uutisia, tiedotteita sekä jäsenten omia kirjoituksia. Erikoismainintana lehden takasivun värillinen mainostila, joka myytiin jokaisesta lehdestä.

Yorkshirenterrieri-lehdissä julkaistiin myös näyttelyarvosteluja.

Yhdistyksen rotuesitettä jaettiin koiranäyttelyissä. Lisäksi vanhoja Yorkshirenterrieri-lehtiä (vuosi 1997 ja sitä vanhempia) oli saatavilla ilmaiseksi kerhotapahtumissa.

Rotuinformaatiota välitettiin myös toimittamalla jäsenlehti rodun arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille ja eräille eläinlääkäriasemille.
Tuulikki Helin
(puheenjohtaja)
Nina Karlssoni
(sihteeri)