Toimintakertomus 2001

Yorkshirenterrieri r.y.

VUODEN 2001 TOIMINTAKERTOMUS

Yleistä

Vuosi 2001 oli Yorkshirenterrieriyhdistyksen toiminnan 25-vuotisjuhlavuosi. Vuonna 1976 perustettiin Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen alaisuuteen Yorkshirenterrieri-alajaosto. ”Kerhomme” 25-vuotista taipaletta muisteltiinkin monessa eri yhteydessä kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2001 tuli myös kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun yhdistyksemme virallisesti rekisteröityi.

Yorkshirenterrierejä rekisteröitiin vuonna 2001 ainoastaan 61 kappaletta. Kymmenen viime vuoden aikana määrä on ollut yhtä alhainen vain kerran – vuonna 1999. Rekisteröintimäärän vaikutus näkyy myös jäsenistömäärässämme.

Jäsenistö

Yhdistykseen kuului 31.12.2001 yhteensä 194 jäsentä, joista 4 oli ainaisjäseniä, 6 perhejäseniä, 12 nuorisojäseniä ja loput vuosijäseniä.

Jäsenmaksua perittiin vuosijäseneltä 120 mk, perhejäseneltä 30 mk, nuorisojäseneltä 105 mk, ainaisjäseneltä 1200 mk ja ulkomailla asuvalta vuosijäseneltä 135 mk.

Hallitus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Tarja Voutilainen, varapuheenjohtajana Jarmo Kuosmanen, sihteerinä Ulla-Riikka Kelokari sekä jäsensihteeri-rahastonhoitajana Raili Rantavuoti.

Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajan lisäksi: varsinaisina jäseninä Ulla-Riikka Kelokari, Jarmo Kuosmanen, Jaana Latvala-Nyman, Sinikka Merkkiniemi, Pirkko Peippola ja Raili Rantavuoti sekä
varajäseninä Shinobu Nordgren ja Minna Pistol-Tuomisto.

Hallitus piti vuoden aikana 5 kokousta, joiden päätökset kirjattiin kunkin kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat Pekka Kaplas ja Tiina Hiltunen sekä varatilintarkastajina Taimi Sipiläinen ja Riitta Sysimies.

Yorkshirenterrierien pentuvälitystä hoitivat Shinobu Nordgren ja Liisa Paasimaa.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen 24.3.2001 Kennelliiton kerhohuoneella Espoossa ja syyskokoukseen 24.11.2001 Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa.

Vuosikokouksessa palkittiin Vuoden 2000 Yorkshirenterrieri (Morpheus Musashi), Vuoden 2000 Yorkshirenterrieriveteraani (Morpheus Musashi) ja Vuoden 2000 Yorkshirenterrieripentu (Misty Clan New Year Promise). Yorkkiaiheisen sanoituskilpailun voittajaksi äänestettiin ”Ystäväni yorkki”, jonka oli sanoittanut Aila Ruonamo.

Syyskokouksessa muistettiin juhlavuoden kunniaksi tinaruusuin kahta ansioitunutta jäsentä: Leena Kaplasta merkittävästä työstä rodun tunnetuksi tekemisessä mm. tuomarikoulutuksissa ja Eila Heikkistä, joka on ainoa edelleen jäsenenämme oleva yhdistyksen perustajajäsen.

Markku Kelokari demonstroi yhdistyksen uunituoreita internet-kotisivuja syyskokouksessa.

Yhdistyksen talous

Tilinpäätös kertoo, että yhdistyksen menot olivat vuonna 2001 edellisiä vuosia suuremmat. Tämä johtui juhlavuoden aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Jäsenistöä muistettiin eri tapahtumien yhteydessä ja erikoisnäyttelyssä kaikki näyttelyn osanottajat saivat yhdistyksen nimellä varustetun pokaalin. Mainituista satsauksista huolimatta tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 3.802,47 mk.

Kerhotoiminta

Yhdistys järjesti toimintavuoden aikana neljä kerhotapahtumaa. Virallisten kokousten lisäksi, jotka järjestettiin pääkaupunkiseudulla, yhdistys vietti 9.6. kesäpäiviä Toivakassa. 16.6. Tornioon suunniteltu yorkkitapahtuma jouduttiin peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Rotumääritelmään syvennyttiin koulutuspäivillä 18.8. Helsingissä.

Rodun virallinen erikoisnäyttely pidettiin SKKY:n Kaivopuiston näyttelyn yhteydessä 26.8.

Julkaisu- ja PR-toiminta

Yhdistys avasi omat internet-kotisivunsa syksyllä 2001. Sivut löytyvät osoitteesta www.yorkshirenterrieri.fi. Sivujen luomisesta ja ylläpidosta vastasi Markku Kelokari.

Yhdistys julkaisi Yorkshirenterrieri-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuonna 2001. Lehden päätoimittajana toimi Tarja Voutilainen ja lehtitoimikunnan jäseniä olivat Tiina Hiltunen ja Jaana Latvala-Nyman, joka vastasi näyttelyarvosteluista.

Lehdessä 1/2001 julkaistiin Vuoden Yorkshirenterrieri –kilpailun tulokset, valiorekisteri 2000 ja voittaja-arvot 2000. Lisäksi kerrottiin mm. koiran kivunhoidosta ja suuhygieniasta.

Lehti 2/2001 keskittyi jalostus- ja kasvattaja-asioihin.

Lehdessä 3/2001 muisteltiin Toivakan kesäpäiviä ja julkaistiin erikoisnäyttelyn tulokset.

Lehden joulunumerossa 4/2001 oli syyskokousuutisten lisäksi mm. koiran terveyteen liittyviä artikkeleita. Viimeisen numeron liitteenä postitettiin kaikille jäsenille yhdistyksen ensimmäinen oma irrallinen kirjallinen julkaisu, jonka oli kirjoittanut ja kuvittanut Leena Kaplas vuonna 1980.

Yorkshirenterrieri-lehdissä julkaistiin myös näyttelyarvosteluja ja jäsenten omia kirjoituksia.

Yhdistyksen rotuesitettä jaettiin koiranäyttelyissä. Erikoisnäyttelyssä yhdistyksellä oli oma pieni koju, josta kiinnostuneet saivat rotuesitteen lisäksi vanhoja Yorkshirenterrieri-lehtiä.

Rotuinformaatiota välitettiin myös toimittamalla jäsenlehti rodun arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille ja eräille eläinlääkäriasemille. Puheenjohtaja piti yhteyttä lukuisiin eri yorkkiyhdistyksiin ja kasvattajiin ympäri maailmaa.
Tarja Voutilainen
(puheenjohtaja)
Ulla-Riikka Kelokari
(sihteeri)