Toimintakertomus 2000

Yorkshirenterrieri r.y.

VUODEN 2000 TOIMINTAKERTOMUS

1. YLEISTÄ

Vuonna 1994 Suomessa alkanut kaikkien rotukoirien yhteenlasketun rekisteröintimäärän laskeva trendi muuttui vuonna 2000 lievään nousuun. Terriereiden osalta ko. luku jatkoi jo edellisenä vuonna alkanutta noususuuntaansa n. 6,5 %:n lisäyksellä. Yorkshirenterriereiden osalta rekisteröintimäärän kasvu oli muita terrierejä huomattavasti rajumpi eli n. 93 %. Rotumme palasi kahden vuoden tauon jälkeen -90 luvun alun tasolle eli ylitti 100 koiran rajan. Se oli 118.

Toiminnallisesti pyrimme laajentumaan mm. siten, että kerhotapahtumia järjestettiin Torniossa ja Yyterissä. Nämä tapahtumat keräsivät yhteen kiitettävän paljon uusia innokkaita yorkkiharrastajia. Jatkoimme yhdistyksemme vakiintunutta toimintamuotoa eli olemme pyrkineet noudattamaan yhdistyksemme säännöissä hyväksyttyjä periaatteita: edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta ja kasvatusta sekä tehdä tunnetuksi rotuamme. Säännöissämme on määritelty toteutusmenetelmiksi julkaisutoiminta ja valistustyö sekä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen.

2. JÄSENISTÖ

Yhdistykseemme kuului 31.12.2000 yhteensä 197 jäsentä, (169 vuosijäsentä, 2 kasvattajan maksamaa vuosijäsentä, 5 ainaisjäsentä, 10 perhejäsentä, 9 nuorisojäsentä ja 2 ulkomailla asuvaa jäsentä). Jäsenmaksu oli 120 mk vuosijäseneltä, 95 mk/kasvattajan maksama jäsen, 1.200 mk/ainaisjäsen, 30 mk/perhejäsen, 105 mk/nuorisojäsen ja 135 mk/ulkomailla asuva jäsen.

3. HALLITUS

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2000 Tarja Voutilainen, varapuheenjohtajana Jarmo Kuosmanen, sihteerinä Tuulikki Helin sekä jäsen-sihteerinä ja rahastonhoitajana Marie Vesala.

Hallitukseen kuuluivat:
varsinaisina jäseninä Jarmo Kuosmanen, Jaana Latvala-Nyman, Sinikka Merkkiniemi, Pirkko Peippola, Raili Rantavuoti ja Taimi Sipiläinen sekä
varajäseninä Tuulikki Helin ja Shinobu Nordgren

Hallituksen kokoukset hoidettiin kirjallisessa muodossa, joten jokaisella hallituksen jäsenellä oli mahdollisuus ilmaista kannanottonsa kaikkiin vuoden aikana käsiteltyihin asioihin.

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina Kaija Haapasalo ja Leena Kaplas sekä varatilintarkastajina Nina Karlsson ja Riitta Sysimies.

Yorkshirenterrieri ry:n pentuvälitystä hoiti Merika Kiviniemi.

4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontui vuosikokoukseen 31.03.2000 ja syyskokoukseen 25.11.2000. Molemmat kokoukset pidettiin Espoossa Suomen Kennelliiton tiloissa. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, hyväksyttiin yhdistyksen sääntömuutokset ja jaettiin kiertopalkinnot vuonna 1999 yhdistyksen järjestämissä kilpailuissa voittaneiden koirien omistajille. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja palkittiin joululaulujen sanoituskilpailunvoittajat.

5. YHDISTYKSEMME TALOUS

Tilinpäätös kertoo yhdistyksen varallisuuden kasvaneen (5.682,40) edellisvuoteen verrattuna. Ko. vuoden aikana tehty mitään merkittäviä hankintoja. On kuitenkin syytä muistaa, ettei yhdistyksen tarkoituksena ole varojen kerääminen, vaan niiden hyödyntäminen rodun kehittämisessä.

6. KERHOTOIMINTA

Yhdistys järjesti toimintavuoden aikana neljä kerhotapahtumaa (2 keväällä,1 kesällä ja 1 syksyllä). Viralliset kokoukset järjestettiin Espoossa, Kennelliiton koiraystävällisissä tiloissa. Kevään toinen tapahtuma järjestettiin Torniossa Love- Dane’s kennelin tiloissa aiheena yorkin turkinhoito. Kesäpäiviä vietettiin heinäkuussa Porin lähellä Yyterissä. Erikoisnäyttelymme pidettiin elokuussa Helsingin Kaivopuistossa SKKY:n järjestämänä.

7. JULKAISU- JA PR-TOIMINTA

Yhdistys julkaisi ’Yorkshirenterrieri’-jäsenlehteä, joka ilmestyi neljä kertaa. ’1/2000’-jäsenlehti painottui ’Vuoden Yorkki’-, ’Vuoden Yorkkiveteraani’- ja ’Vuoden Yorkkipentu’-tuloksiin; ’2/2000’ jalostusasioihin, ’3/2000’ kesäpäiviin ja erikoisnäyttelytuloksiin sekä vuoden viimeinen eli 4/2000 joulunumeroilmeeseen.

Jäsenlehtemme päätoimittajana toimi Tarja Voutilainen. Jäsenjulkaisua pyrittiin kokoomaan periaatteella ’Jokaiselle jotakin’. Numeroissa oli mukana mm. jäsenten omia kirjoituksia, asiakirjoituksia, näyttelyarvosteluja sekä -tuloksia ja valioilmoituksia.

Informaatiota rodustamme välitimme mm. jakamalla yhdistyksemme supistettua rotuesitettä monissa koiranäyttelyissä sekä postittamalla jäsenlehteämme rotumme arvosteluoikeudet omaaville ulkomuototuomareille ja eräille eläinlääkäriasemille. Lisäksi pidimme yhteyttä lukuisiin eri yorkkiyhdistyksiin ja kasvattajiin ympäri maailmaa.

Tarja Voutilainen

(puheenjohtaja)