Vuosikokouskutsu

Yorkshirenterrieri r.y:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: sunnuntaina 26.4.2015 klo 13.00
Paikka: Cafe Marketanpuisto, Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo

 

HUOM : TILAAN EI SAA TUODA KOIRIA.
VAIN PALKITTAVAT KOIRILLA ON LUPA TULLA MUTTA NEKIN TULEE PITÄÄ BOXISSA.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2014 hallituksen toimintakertomus
 6. Vuoden 2014 tilinpäätökseen perustuva selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta
 7. Toiminnantarkastajien lausunto ja vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 9. Erkki Rantavuotin esitys vuosikokoukselle koskien (ks. Liite)
  1. Vuoden Yorkshirenterrieri kilpailun näyttelyiden huomioiminen pistelaskussa
  2. Keskustelupalstan sulkeminen vähäisen käytön ja taloudellisen tilanteen vuoksi
 10. Toiminnantarkastaja Svetlana Kapiaisen eropyyntö
 11. Muut asiat; näistä asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa
 12. Kokouksen päättäminen