Vuosikokouskutsu 2018

Yorkshirenterrieri r.y:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: sunnuntaina 22.4.2018 klo 14.00
Paikka: Hurtta Areenalla, Ruosilankuja 14, 00390 Helsinki

Huom! Tilaan ei saa tuoda koiria. Vain palkittavilla koirilla on lupa tulla, mutta nekin tulee pitää boksissa.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2017  toimintakertomus
(ks. liite Vuoden 2017 toimintakertomus)
6. Vuoden 2017 tilinpäätös
(ks. liite Tuloslaskelma ja  Tase  )
7. Toiminnantarkastajan  lausunto ja vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen
(ks. liite Toiminnantarkastus 2017)
8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
9. Elise Takasen sovintoehdotus kanneriita-asiassa Yorkshirenterrieri ry:lle  (kts.liite Elise Takasen sovintoehdotus )
10. Muut asiat. Näistä asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa
11. Kokouksen päättäminen