Vuosikokouskutsu 2017

VUOSIKOKOUSKUTSU
Yorkshirenterrieri r.y:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: sunnuntaina 19.3.2017 klo 13.15
Paikka: Cafe Marketanpuisto, Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo
Huom! Tilaan ei saa tuoda koiria. Vain palkittavilla koirilla on lupa tulla, mutta nekin tulee pitää boksissa.

 

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2016 hallituksen toimintakertomus
(ks. liite Toimintakertomus 2016)
6. Vuoden 2016 tilinpäätökseen perustuva selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta

(ks. liite Tilinpäätös-2016 (1)
7. Toiminnantarkastajien lausunto ja vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen
(ks. liite Toiminnantarkastus 2016)
8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
9. Hallituksen ja jalostustoimikunnan esitys ulkomuodon jalostustarkastuksissa käytettävästä lomakkeesta
(ks. liite Jalostustarkastuslomake)
10. Tanja Mäkisen, Riitta Uusitalon, Sari Lahtisen, Sannakaisa Rekiaron, Sanna Kaukosen, Petri Sipiläisen ja Essi Kausolan esitys yhdistyskokoukselle
Yorkshirenterrierin liittäminen PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) patellaluksaation, eli polvilumpion sijoiltaanmenon osalta.
(ks. liite Esitys vuosikokoukselle)
11. Muut asiat. Näistä asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa
12. Kokouksen päättäminen