Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailun säännöt 2018

Yorkshirenterrieri ry palkitsee vuosittain näyttelyissä parhaiten menestyneet yorkshirenterrierit.

Kilpailuluokat ovat:

  • Vuoden Yorkshirenterrieri
  • Vuoden Yorkshirenterrieriveteraani
  • Vuoden Yorkshirenterrieripentu
  • Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja (vuodesta 2007 lähtien)
  • Paras Ulkomailla Syntynyt Yorkshirenterrieri (vuodesta 2009 lähtien)

Kaikissa kilpailuluokissa sijoitetaan enintään kymmenen (10) parasta.

Kilpailusäännöt

Nämä säännöt ovat voimassa 1.1.2009 lähtien. *Lisäys Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja -kilpailuun on voimassa 1.1.2018 lähtien.


Vuoden Yorkshirenterrieri-, Yorkshirenterrieriveteraani- ja Yorkshirenterrieripentu-
kilpailuluokkiin osallistuvat automaattisesti kaikki Yorkshirenterrieri ry:n jäsenten omistamat, Suomessa syntyneet yorkshirenterrierit. Kalenterivuoden näyttelyistä otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta, joiden tulee olla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n hyväksymistä näyttelyistä ja viideltä (5) eri tuomarilta. Ryhmä- ja BIS-sijoituksia ei lasketa. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden tulokset huomioidaan. Yorkshirenterrieripentu -kilpailuluokassa hyväksytään myös epäviralliset pentunäyttelyt.
Mikäli koira vaihtaa omistajaa vuoden aikana, merkitään omistajaksi 31. joulukuuta kyseisenä vuonna koiran omistanut/omistaneet henkilö/t.

PISTETAULUKKO
Vuoden Yorkshirenterrieri Vuoden Yorkshirenterrieri-
veteraani
Vuoden Yorkshirenterrieri-
pentu
Sijoitus saavutettu koiran kilpaillessa veteraani-iässä Myös epäviralliset näyttelyt huomioidaan

sijoitus

pisteet

sijoitus

pisteet

sijoitus

pisteet

ROP

10

ROP

10

ROP-pentu

5

VSP

7

VSP

7

VSP-pentu

4

PU/PN2

5

PU/PN2

5

pu/pn2 (PEK2, kp)

3

PU/PN3

3

PU/PN3

3

pu/pn3 (PEK3, kp)

2

PU/PN4

1

PU/PN4

1

pu/pn4 (PEK4, kp)

1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen edustajasta. ROP-koira saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen edustajasta. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin.


Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja
-tittelin voi saada sellainen yhdistyksen jäsen, jonka kasvateista vähintään kaksi (2) on saanut pisteitä kyseisen vuoden Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailuluokassa.

KP:lla palkitusta kasvattajaryhmästä saa 10 pistettä ja lisäksi jokaisesta ”lyödystä” kasvattajaryhmästä 10 pistettä. Viisi parasta sijoitusta viideltä eri tuomarilta SKL:n hyväksymistä näyttelyistä huomioidaan.

Tämän lisäksi lasketaan kokonaispisteisiin kyseisen kasvattajan viiden (5) parhaiten kyseisen vuoden Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailuluokassa pisteitä keränneen kasvatin pisteet.

*Lisäys Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja -kilpailuun (voimassa 1.1.2018 lähtien): ”Vuoden 2018 alusta lähtien Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja –kilpailussa kasvattajalle muodostuu lisäpisteitä kilpailussa noteeratuille kasvateille tehtyjen terveystarkastusten perusteella. Tämän lisäksi kasvattajan kokonaispistemäärään lisätään sama luku pisteinä, mitä vuoden lopussa kasvattajan yorkshirenterrierirodun kasvateista kokonaispentumäärästä prosenttimäärällisesti on käytetty virallisissa patellaluksaatio tutkimuksissa. Terveystarkastustiedot perustuvat tilanteeseen mikä Kennelliiton ylläpitämässä jalostustietojärjestelmässä on kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Lisäpisteet lisätään nykyisen pisteen ansainta säännösten mukaisesti muodostuneisiin pisteisiin.”


”Paras Ulkomailla Syntynyt Yorkshirenterrieri”
-tittelin saa parhaiten menestynyt, ulkomailla syntynyt yorkshirenterrieri. Kalenterivuoden näyttelyistä otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta, joiden tulee olla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n hyväksymistä näyttelyistä ja viideltä (5) eri tuomarilta. Ryhmä- ja BIS-sijoituksia ei lasketa. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden tulokset huomioidaan. Pisteet jaetaan Vuoden Yorkshirenterrieri –pistetaulukon mukaisesti. Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki ulkomailla syntyneet yorkshirenterrierit omistajasta riippumatta.