Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailun säännöt

Yorkshirenterrieri ry palkitsee vuosittain näyttelyissä parhaiten menestyneet yorkshirenterrierit.

Kilpailuluokat ovat:

  • Vuoden Yorkshirenterrieri
  • Vuoden Yorkshirenterrieriveteraani
  • Vuoden Yorkshirenterrieripentu
  • Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja (vuodesta 2007 lähtien)
  • Paras Ulkomailla Syntynyt Yorkshirenterrieri (vuodesta 2009 lähtien)

Kaikissa kilpailuluokissa sijoitetaan enintään kymmenen (10) parasta.

Kilpailusäännöt (voimassa 1.1.2019 lähtien)

Vuoden Yorkshirenterrieri-, Yorkshirenterrieriveteraani- ja Yorkshirenterrieripentu- kilpailuluokkiin osallistuvat automaattisesti kaikki Yorkshirenterrieri ry:n jäsenten omistamat, Suomessa syntyneet yorkshirenterrierit. Kalenterivuoden näyttelyistä otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta, joiden tulee olla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n hyväksymistä näyttelyistä ja viideltä (5) eri tuomarilta. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden tulokset huomioidaan. Yorkshirenterrieripentu -kilpailuluokassa hyväksytään myös epäviralliset pentunäyttelyt.
Mikäli koira vaihtaa omistajaa vuoden aikana, merkitään omistajaksi 31. joulukuuta kyseisenä vuonna koiran omistanut/omistaneet henkilö/t.

Pistetaulukot

Vuoden Yorkshirenterrieri
Sijoitus Pisteet
ROP 10
VSP 7
PU2/PN2 5
PU3/PN3 3
PU4/PN4 1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen edustajasta. ROP-koira saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen edustajasta. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin.

Vuoden Yorkshirenterrieriveteraani
Sijoitus Pisteet
ROP-veteraani 10
VSP-veteraani 7
VEK2, ERI 5
VEK3, ERI 3
VEK4, ERI 1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen veteraanista. ROP-veteraani saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen veteraanista. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin

Lisäksi sijoittuessaan veteraani-iässä PU/PN -kilpailuluokassa koira saa lisäpisteitä seuraavasti:

ROP 10
VSP 7
PU2/PN2 5
PU3/PN3 3
PU4/PN4 1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen edustajasta. ROP-koira saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen edustajasta. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin.

Vuoden Yorkshirenterrieripentu

(Myös epäviralliset näyttelyt huomioidaan)

Sijoitus Pisteet
ROP-pentu 5
VSP-pentu 4
pu2/pn2 (PEK2, kp) 3
pu3/pn3 (PEK3, kp) 2
pu4/pn4 (PEK4, kp) 1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen edustajasta. ROP-koira saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen edustajasta. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin.

Ryhmä- ja BIS-sijoituksista saa lisäpisteitä seuraavan kaavion mukaisesti.

Ryhmä- ja BIS-lisäpisteet
Sijoitus Ryhmä BIS
1 10 10
2 7 7
3 5 5
4 3 3

Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja -tittelin voi saada sellainen yhdistyksen jäsen, jonka kasvateista vähintään kaksi (2) on saanut pisteitä kyseisen vuoden Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailuluokassa.

KP:lla palkitusta kasvattajaryhmästä saa 10 pistettä ja jokaisesta ”lyödystä” kasvattajaryhmästä 10 pistettä. Lisäksi kasvattajaryhmän BIS-sijoituksesta saa lisäpisteitä yllä olevan taulukon mukaisesti. Viisi parasta sijoitusta viideltä eri rotutuomarilta SKL:n hyväksymistä näyttelyistä huomioidaan.

Tämän lisäksi lasketaan kokonaispisteisiin kyseisen kasvattajan viiden (5) parhaiten kyseisen vuoden Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailuluokassa pisteitä keränneen kasvatin pisteet.

Lisäksi Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja -kilpailussa noteerattujen koirien terveystarkastuksista kasvattaja saa lisäpisteitä seuraavasti:

Terveystarkastusten lisäpisteet
Tarkastus Pisteet
Voimassa oleva polvitarkastus 5
Voimassa oleva sydämen tarkastus 5
Voimassa oleva silmätarkastus 5
Voimassa oleva PRA-testaus 5
Polveutumismääritys 5

Lisäksi kasvattajan kokonaispistemäärään lisätään sama luku pisteinä kuin prosenteissa kasvattajan vuodesta 2013 alkaen syntyneistä kasvateista on polvitarkastettu.

Pisteet ovat kennelnimikohtaisia.

Terveystarkastustiedot perustuvat tilanteeseen mikä Kennelliiton ylläpitämässä jalostustietojärjestelmässä on kunkin vuoden viimeisenä päivänä.

Paras Ulkomailla Syntynyt Yorkshirenterrieri -tittelin saa parhaiten Suomessa menestynyt, ulkomailla syntynyt yorkshirenterrieri. Pisteet lasketaan kuten Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailuluokassa. Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki ulkomailla syntyneet yorkshirenterrierit omistajasta riippumatta.

 

Säännöt 2018