Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailun säännöt 2020

Yorkshirenterrieri ry palkitsee vuosittain näyttelyissä parhaiten menestyneet yorkshirenterrierit.

Kilpailuluokat ovat:

  • Vuoden Yorkshirenterrieri
  • Vuoden Yorkshirenterrieriveteraani
  • Vuoden Yorkshirenterrieripentu
  • Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja (vuodesta 2007 lähtien)
  • Paras Ulkomailla Syntynyt Yorkshirenterrieri (vuodesta 2009 lähtien)

Kaikissa kilpailuluokissa sijoitetaan enintään kymmenen (10) parasta.

Kilpailusäännöt (voimassa 1.1.2020 lähtien)

Vuoden Yorkshirenterrieri-, Yorkshirenterrieriveteraani- ja Yorkshirenterrieripentu- kilpailuluokkiin osallistuvat automaattisesti kaikki Yorkshirenterrieri ry:n jäsenten omistamat, Suomessa syntyneet yorkshirenterrierit. Kalenterivuoden näyttelyistä otetaan huomioon viisi (5) parasta tulosta, joiden tulee olla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n hyväksymistä näyttelyistä ja viideltä (5) eri tuomarilta. Vain Suomessa järjestettyjen näyttelyiden tulokset huomioidaan. Yorkshirenterrieripentu -kilpailuluokassa hyväksytään myös epäviralliset pentunäyttelyt.
Mikäli koira vaihtaa omistajaa vuoden aikana, merkitään omistajaksi 31. joulukuuta kyseisenä vuonna koiran omistanut/omistaneet henkilö/t.

Pistetaulukot

Vuoden Yorkshirenterrieri
Sijoitus Pisteet
ROP 10
VSP 7
PU2/PN2 5
PU3/PN3 3
PU4/PN4 1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen edustajasta. ROP-koira saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen edustajasta. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin.

Vuoden Yorkshirenterrieriveteraani
Sijoitus Pisteet
ROP-veteraani 10
VSP-veteraani 7
VEK2, ERI 5
VEK3, ERI 3
VEK4, ERI 1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen veteraanista. ROP-veteraani saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen veteraanista. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin

Lisäksi sijoittuessaan veteraani-iässä PU/PN -kilpailuluokassa koira saa lisäpisteitä seuraavasti:

ROP 10
VSP 7
PU2/PN2 5
PU3/PN3 3
PU4/PN4 1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen edustajasta. ROP-koira saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen edustajasta. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin.

Vuoden Yorkshirenterrieripentu

(Myös epäviralliset näyttelyt huomioidaan)

Sijoitus Pisteet
ROP-pentu 5
VSP-pentu 4
pu2/pn2 (PEK2, kp) 3
pu3/pn3 (PEK3, kp) 2
pu4/pn4 (PEK4, kp) 1

+1 piste jokaisesta voitetusta saman sukupuolen edustajasta. ROP-koira saa lisäksi 1 pisteen jokaisesta voitetusta vastakkaisen sukupuolen edustajasta. Ainoastaan osallistuneet koirat lasketaan voitettuihin.

Ryhmä- ja BIS-sijoituksista saa lisäpisteitä seuraavan kaavion mukaisesti.

Ryhmä- ja BIS-lisäpisteet
Sijoitus Ryhmä BIS
1 10 10
2 7 7
3 5 5
4 3 3

Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja -tittelin voi saada sellainen yhdistyksen jäsen, jonka kasvateista vähintään kaksi (2) on saanut pisteitä kyseisen vuoden Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailuluokassa.

KP:lla palkitusta kasvattajaryhmästä saa 10 pistettä ja jokaisesta ”lyödystä” kasvattajaryhmästä 10 pistettä. Lisäksi kasvattajaryhmän BIS-sijoituksesta saa lisäpisteitä yllä olevan taulukon mukaisesti. Viisi parasta sijoitusta viideltä eri rotutuomarilta SKL:n hyväksymistä näyttelyistä huomioidaan.

Tämän lisäksi lasketaan kokonaispisteisiin kyseisen kasvattajan viiden (5) parhaiten kyseisen vuoden Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailuluokassa pisteitä keränneen kasvatin pisteet.

Paras Ulkomailla Syntynyt Yorkshirenterrieri -tittelin saa parhaiten Suomessa menestynyt, ulkomailla syntynyt yorkshirenterrieri. Pisteet lasketaan kuten Vuoden Yorkshirenterrieri -kilpailuluokassa. Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki ulkomailla syntyneet yorkshirenterrierit, joiden omistaja on Yorkshirenterrieri ry:n jäsen.

 

Säännöt 2018