Tiedote ylimääräisestä yhdistyskokouksesta

Yorkshirenterreiri ry:n ylimääräinen yhdistyskokous pidettiin 20.06.2021 Google Meet etäyhteydellä.

Kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutosesitys muutamin muutoksin. Säännöt lähetettiin PRH:lle hyväksyttäväksi ja julkaistaan, kun on saatu hyvväksyntä.

Kokouksessa hyväksyttiin änestys- ja vaalijärjestys muutoksitta.