Tiedote vuosikokouksesta 19.3.2017

Yorkshirenterrieri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 19.3.2017 Espoossa.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille. Toimintakertomukseen tehtiin jäsenistön ehdotusten pohjalta muutamia lisäyksiä ja tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan.

Jalostustoimikunnan ja hallituksen esitys ulkomuodon jalostustarkastuslomakkeesta hyväksyttiin muutoksitta. Lomake käsitellään vielä Suomen Kääpiökoirat ry:ssä ja Kennellitossa, missä lomakkeeseen saattaa tulla myös sisällöllisiä muutoksia. Jalostustarkastuksiin liittyvää ohjeistusta hallitus voi päivittää tarpeen mukaan. Jalostustarkastusten hinnaksi päätettiin 25€ jäsenille ja 35€ ei-jäsenille. Marie Vesala ja Petra Puurula ilmoittivat sponsoroivansa yhdistykselle jalostustarkastuksissa käytettäväksi vaa’an ja säkämitan.

Kokouksen esityslistalla oli myös jäsenistöltä tullut esitys rodun liittämisestä PEVISA-ohjelmaan polvien osalta. PEVISA-ohjelman käsittelyä päätettiin jatkaa jalostuksen tavoiteohjelmasta löytyvän aikataulun mukaisesti.

Hallituksen varajäsen, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Tarja Gynther ilmoitti kokouksessa jättävänsä tehtävänsä 19.3. 2017 alkaen.

Varsinaisten päätösten lisäksi kokouksessa keskusteltiin myös muun muassa käräjäoikeudessa käynnissä olevasta riita-asiasta, yhdistyksen mahdollisuuksista järjestää breed-seminaari, kotisivujen jäsenosion kehittämisestä ja prcd-PRA-tulosten tallentamisesta Kennelliiton järjestelmään.

Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin yhdistyksen kotisivujen jäsenosiossa.