Avainsana-arkisto: yhdistyskokous

Vuosikokous 2020 ja luento

Tilaisuus alkaa klo 13 ruokinta-aiheisella luennolla.

Vuoden Yorkshirenterrieri-kilpailussa sijoittuneet palkitaan luennon jälkeen n. klo 14.

VUOSIKOKOUSKUTSU
Yorkshirenterrieri r.y:n sääntömääräinen vuosikokous yhdistyksen jäsenille

Aika: sunnuntaina 1.3.2020 klo 15
Paikka: Petbros-koirakeskus, Kontiotie 3 A, 01900 Nurmijärvi


Koirat ovat tervetulleita tilaan!

ESITYSLISTA


Hallitus pyytää jäsenistöä perehtymään huolellisesti etukäteen kokouskutsussa esitettyihin liitteisiin.
Hallituksen jäsenet toimivat yhdistyksen kokouksissa normaalisti yhdistyksen jäsenen asemassa, minkä takia hallitus ei anna yhtenäistä kannanottoa jäsenten tekemiin esityksiin. Hallituksen jäsenet luottavat jäsenistön arviointikykyyn muodostaa mielipiteensä esityslistan liitteenä olevien materiaalien pohjalta.

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuosikokouksen 2019 pöytäkirjan korjaaminen (ks. liite Pöytäkirjan korjaaminen, Toiminnantarkastajien
  selvitys
  ja Vuoden 2019 vuosikokouksen pöytäkirja)
 6. Vuoden 2019  toimintakertomus
  (ks. liite Vuoden 2019 toimintakertomus)
 7. Vuoden 2019 tilinpäätös
  (ks. liite Tuloslaskelma ja  Tase  )
 8. Toiminnantarkastajan  lausunto ja vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen
  (ks. liite Toiminnantarkastuslausunto 2019 ja Toiminnantarkastusmuistio 2019)
 9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 10. Erkki ja Raili Rantavuotin esitys 1 Yorkshirenterrieri ry:n vuosikokoukselle  (kts.liite Erkki ja Raili
  Rantavuotin esitys 1
  )
 11. Erkki Rantavuotin esitys 2 Yorkshirenterrieri ry:n vuosikokoukselle  (kts.liite Erkki ja Raili Rantavuotin
  esitys 2
  )
 12. Hallituksen varsinaisen jäsenen valinta toimikaudelle 2020-2022
  -ennen hallituskauden alkua estymisilmoituksen jättäneen Reine Nybergin tilalle
 13. Muut asiat. Näistä asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa
  -keskustellaan mahdollisesta kokonaisuudistuksen tarpeesta Vuoden yorkshirenterrieri-kilpailuun
 14. Kokouksen päättäminen
  Huom! Uuden hallitustoimijan valinta:
  Mikäli kokouksessa ehdotetaan toimijaksi henkilöä, joka ei ole fyysisesti läsnä, tulee häneltä saada
  kokoukseen kirjallinen suostumus ehdolle asettumisesta.

Tervetuloa!

Kutsu yhdistyskokoukseen

Yhdistyksen syyskokouksessa Sanna Kaukosen tilalle kaksivuotiskaudelle yhdistyksen hallitukseen valittiin Tiina Hellgrèn. Kokouksen jälkeen Hellgrèn on ilmoittanut hallitukselle, ettei ole käytettävissä kyseiseen tehtävään, joten hallitus täydennetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

Mikäli haluat asettua ehdolle hallitukseen, mutta et itse pääse paikalle kokoukseen, ilmoitathan suostumuksesi kirjallisesti (esim. sähköpostilla) joko hallitukselle tai henkilölle, jonka tiedät varmuudella osallistuvan kokoukseen.

YORKSHIRENTERRIERI RY – KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

Aika: Sunnuntai 14.1.2018 klo 13.00

Paikka: Taiteentekijän toimitila, Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki (Huomioitavaa: Tilaan ei saa tuoda koiria)

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
 4. Hallituksen varsinaisen jäsenen valinta
 • Hallituksen varsinaisen jäsenen valinta kaksivuotiskaudelle
 1. Muut asiat (Asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa)
 2. Kokouksen päättäminen 

  Tervetuloa!

  Yorkshirenterrieri ry:n hallitus

Tiedote syyskokouksesta

Syyskokouksessa 18.11.2017 tehtiin seuraavat päätökset:

 

Puheenjohtaja toimikaudelle 2018: Kaija Toivanen

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Kolmivuotiskaudelle Liina Ruohonen ja Kati Aaltonen

Kaksivuotiskaudelle (Sanna Kaukosen tilalle) Tiina Hellgrèn

Yksivuotiskaudelle (Virva Klaasion tilalle) Tanja Mäkinen

 

Hallituksen varajäsen: Kerttu Ilola

 

Toiminnantarkastajat vuodelle 2018: Tarja Gynther ja Markus Vuorio

Varatoiminnantarkastajat vuodelle 2018: Mikko Hentunen ja Piret Bäcklund

 

Vuoden 2018 jäsenmaksut hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti; ei muutoksia vuodelle 2018.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin.

Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin sellaisenaan.

 

Yhdistyskokous hyväksyi jalostustoimikunnan esityksen lisäyksestä Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja –pistelaskusääntöön.

 

Yhdistyskokous ei hyväksynyt Elise Takasen sovintoehdotusta kanneriita-asiassa.

 

Yhdistyskokous päätti valtuuttaa hallituksen hakemaan y-tunnusta Yorkshirenterrieri ry:lle.

 

Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin kotisivujen jäsenosiossa.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille ja onnea valituille toimijoille!

Syyskokouskutsu 2017

YORKSHIRENTERRIERI RY SYYSKOKOUSKUTSU
Aika: Lauantai 18.11.2017 klo 12.00
Paikka: Hurtta-Areena, Ruosilankuja 14, 00390 Helsinki (Huomioitavaa: Tilaan ei saa tuoda koiria)

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
4. Hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2018.
5. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta

 • Erovuorossa Jaana Latvala-Nyman ja Terhi Lohela
 • Kautensa kesken jättäneet Sanna Kaukonen ja Virva Klaasio

6. Hallituksen varajäsenen valinta

 • Kautensa kesken jättänyt Tarja Gynther (erovuorossa)

7. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2018.

8. Vuoden 2018 jäsenmaksut
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
10. Talousarvio vuodelle 2018
11. Jalostustoimikunnan esitys yhdistyskokoukselle (syyskokous 2017) lisäyksestä Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja -pistelaskusääntöön
12. Elise Takasen sovintoehdotus kanneriita-asiassa Yorkshirenterrieri ry:lle syyskokoukselle 2017

13. Y-tunnuksen hakeminen Yorkshirenterrieri ry:lle
14. Muut asiat (Asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa)

15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!