Avainsana-arkisto: vuosikokous

Vuosikokous 2020 ja luento

Tilaisuus alkaa klo 13 ruokinta-aiheisella luennolla.

Vuoden Yorkshirenterrieri-kilpailussa sijoittuneet palkitaan luennon jälkeen n. klo 14.

VUOSIKOKOUSKUTSU
Yorkshirenterrieri r.y:n sääntömääräinen vuosikokous yhdistyksen jäsenille

Aika: sunnuntaina 1.3.2020 klo 15
Paikka: Petbros-koirakeskus, Kontiotie 3 A, 01900 Nurmijärvi


Koirat ovat tervetulleita tilaan!

ESITYSLISTA


Hallitus pyytää jäsenistöä perehtymään huolellisesti etukäteen kokouskutsussa esitettyihin liitteisiin.
Hallituksen jäsenet toimivat yhdistyksen kokouksissa normaalisti yhdistyksen jäsenen asemassa, minkä takia hallitus ei anna yhtenäistä kannanottoa jäsenten tekemiin esityksiin. Hallituksen jäsenet luottavat jäsenistön arviointikykyyn muodostaa mielipiteensä esityslistan liitteenä olevien materiaalien pohjalta.

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuosikokouksen 2019 pöytäkirjan korjaaminen (ks. liite Pöytäkirjan korjaaminen, Toiminnantarkastajien
  selvitys
  ja Vuoden 2019 vuosikokouksen pöytäkirja)
 6. Vuoden 2019  toimintakertomus
  (ks. liite Vuoden 2019 toimintakertomus)
 7. Vuoden 2019 tilinpäätös
  (ks. liite Tuloslaskelma ja  Tase  )
 8. Toiminnantarkastajan  lausunto ja vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen
  (ks. liite Toiminnantarkastuslausunto 2019 ja Toiminnantarkastusmuistio 2019)
 9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 10. Erkki ja Raili Rantavuotin esitys 1 Yorkshirenterrieri ry:n vuosikokoukselle  (kts.liite Erkki ja Raili
  Rantavuotin esitys 1
  )
 11. Erkki Rantavuotin esitys 2 Yorkshirenterrieri ry:n vuosikokoukselle  (kts.liite Erkki ja Raili Rantavuotin
  esitys 2
  )
 12. Hallituksen varsinaisen jäsenen valinta toimikaudelle 2020-2022
  -ennen hallituskauden alkua estymisilmoituksen jättäneen Reine Nybergin tilalle
 13. Muut asiat. Näistä asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa
  -keskustellaan mahdollisesta kokonaisuudistuksen tarpeesta Vuoden yorkshirenterrieri-kilpailuun
 14. Kokouksen päättäminen
  Huom! Uuden hallitustoimijan valinta:
  Mikäli kokouksessa ehdotetaan toimijaksi henkilöä, joka ei ole fyysisesti läsnä, tulee häneltä saada
  kokoukseen kirjallinen suostumus ehdolle asettumisesta.

Tervetuloa!

Tiedote vuosikokouksesta 19.3.2017

Yorkshirenterrieri ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 19.3.2017 Espoossa.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille. Toimintakertomukseen tehtiin jäsenistön ehdotusten pohjalta muutamia lisäyksiä ja tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan.

Jalostustoimikunnan ja hallituksen esitys ulkomuodon jalostustarkastuslomakkeesta hyväksyttiin muutoksitta. Lomake käsitellään vielä Suomen Kääpiökoirat ry:ssä ja Kennellitossa, missä lomakkeeseen saattaa tulla myös sisällöllisiä muutoksia. Jalostustarkastuksiin liittyvää ohjeistusta hallitus voi päivittää tarpeen mukaan. Jalostustarkastusten hinnaksi päätettiin 25€ jäsenille ja 35€ ei-jäsenille. Marie Vesala ja Petra Puurula ilmoittivat sponsoroivansa yhdistykselle jalostustarkastuksissa käytettäväksi vaa’an ja säkämitan.

Kokouksen esityslistalla oli myös jäsenistöltä tullut esitys rodun liittämisestä PEVISA-ohjelmaan polvien osalta. PEVISA-ohjelman käsittelyä päätettiin jatkaa jalostuksen tavoiteohjelmasta löytyvän aikataulun mukaisesti.

Hallituksen varajäsen, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Tarja Gynther ilmoitti kokouksessa jättävänsä tehtävänsä 19.3. 2017 alkaen.

Varsinaisten päätösten lisäksi kokouksessa keskusteltiin myös muun muassa käräjäoikeudessa käynnissä olevasta riita-asiasta, yhdistyksen mahdollisuuksista järjestää breed-seminaari, kotisivujen jäsenosion kehittämisestä ja prcd-PRA-tulosten tallentamisesta Kennelliiton järjestelmään.

Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin yhdistyksen kotisivujen jäsenosiossa.