Syyskokouskutsu 2017

YORKSHIRENTERRIERI RY SYYSKOKOUSKUTSU
Aika: Lauantai 18.11.2017 klo 12.00
Paikka: Hurtta-Areena, Ruosilankuja 14, 00390 Helsinki (Huomioitavaa: Tilaan ei saa tuoda koiria)

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
4. Hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2018.
5. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta

  • Erovuorossa Jaana Latvala-Nyman ja Terhi Lohela
  • Kautensa kesken jättäneet Sanna Kaukonen ja Virva Klaasio

6. Hallituksen varajäsenen valinta

  • Kautensa kesken jättänyt Tarja Gynther (erovuorossa)

7. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2018.

8. Vuoden 2018 jäsenmaksut
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
10. Talousarvio vuodelle 2018
11. Jalostustoimikunnan esitys yhdistyskokoukselle (syyskokous 2017) lisäyksestä Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja -pistelaskusääntöön
12. Elise Takasen sovintoehdotus kanneriita-asiassa Yorkshirenterrieri ry:lle syyskokoukselle 2017

13. Y-tunnuksen hakeminen Yorkshirenterrieri ry:lle
14. Muut asiat (Asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa)

15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!