Syyskokouksen 20.11.2016 päätöksiä

Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet kokoontuivat yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 20.11.2016 Espooseen.

Kokouksen esityslistalla oli uuden hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2017, sekä kahden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen valinta erovuoroisten tilalle. Kokouksessa suoritettiin myös kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta. Kokouksessa päätettiin vuoden 2017 jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta, sekä myönnettiin yhdistyksen standaarit Shinobu Nordgrenille ja Marie Vesalalle.

Henkilövalinnat

Sanna Kaukosen ilmoittaessa, että ei ole käytettävissä vuoden 2017 puheenjohtajan valinnassa, esitettiin hallituksen puheenjohtajaksi Kerttu Ilolaa ja Tarja Gyntheriä. Tarja Gyntherin kieltäytyessä, valittiin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017 yksimielisesti Kerttu Ilola. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ollut Noora Veijalainen valittiin yksimielisesti uudelleen hallitukseen. Piret Bäcklund ei asettunut enää ehdolle ja hänen tilalleen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 3-vuotiskaudelle ehdotettiin Kaija Toivasta ja Sanna Kaukosta. Suljetussa lippuäänestyksessä (13 äänioikeutettua jäsentä + 11 valtakirjaa) hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sanna Kaukonen. Hallituksen varajäseneksi 2-vuotiskaudelle ehdotettiin Kaija Toivasta ja Rea Hentusta. Suljetussa lippuäänestyksessä (13 äänioikeutettua jäsentä + 11 valtakirjaa) hallituksen varajäseneksi valittiin Rea Hentunen. Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marie Vesala ja Petra Puurula ja varatoiminnantarkastajiksi Virpy Vainio ja Riitta Uusitalo.

Jäsenmaksut 2017
Kokouksessa päätettiin vuoden 2017 jäsenmaksut seuraavasti:
Vuosijäsen 30 euroa, nuorisojäsen 25 euroa, perhejäsen 8 euroa, kasvattajan maksama jäsen (ensimmäinen vuosi) 15 euroa, ulkomailla asuvan jäsenen lisämaksu 5 euroa, liittymismaksu 5 euroa.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Kokouksessa vahvistettiin yksimielisesti hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvio vuodelle 2017.

Hallituksen kokoonpano 1.1.2017 alkaen

Puheenjohtaja:

Kerttu Ilola

Varsinaiset jäsenet:

Virva Klaasio (2017-2018)

Sannakaisa Rekiaro (2017-2018)

Terhi Lohela (2017)

Jaana Latvala Nyman (2017)

Noora Veijalainen (2017-2019)

Sanna Kaukonen (2017-2019)

Varajäsenet:

Tarja Gynther (2017)

Rea Hentunen (2017-2018)

Toiminnantarkastajat:

Marie Vesala ja Petra Puurula

Varatoiminnantarkastajat:

Virpy Vainio (Marie Vesalan varalla)

Riitta Uusitalo (Petra Puurulan varalla)