Syyskokouksen 14.11.2015 päätöksiä

Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet kokoontuivat yhdistyksen syyskokoukseen 14.11.2015 Espoossa. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 26 ääntä joista paikalla olleita jäseniä oli 17 ja valtakirjalla 9.

 

Kokouksen esityslistalla oli hallituksen puheenjohtajan valita toimikaudelle 2016 sekä kahden varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen valinta erovuorossa olevien tilalle. Henkilövalinnoissa esityslistalla oli myös kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajien valinta. Päätettiin vuoden 2016 jäsenmaksuista, toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta

 

Henkilövalinnat :
Vuosina 2014-2015 hallituksen puheenjohtajana toiminut Marie Vesalan ilmoittaessa, että ei ole käytettävissä vuoden 2016 hallituksen puheenjohtajan eikä hallituksen jäsenen valinnassa, esitettiin hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 2016 Sanna Kaukosta ja Tarja Gyntheriä. Suljetun lippuäänestyksen jälkeen vuoden 2016 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Kaukonen. Hallituksen jäsenet Petra Puurula ja Rea Hentunen eivät asettuneet uudestaan ehdolle hallituksen jäsenen 3-vuotiskaudelle. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitettiin Sannakaisa Rekiaroa, Virva Klaasiota, Tarja Gyntheriä, Kerttu Ilolaa sekä Kaija Toivasta.  Suljetun lippuäänestyksen jälkeen hallituksen uusiksi jäseniksi 3-vuotiskaudelle (2016-2018)  valittiin SannaKaisa Rekiaro ja Virva Klaasio. Hallituksen varajäsen Anu Vesala ei asettunut uudelleen ehdolle hallituksen varajäsenen 2-vuotiskaudelle. Hallituksen varajäseneksi  2-vuotiskaudelle (2016-2017) valittiin Tarja Gynther, Kerttu Ilolan luopuessaan esitetystä ehdokkuudestaan. Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marie Vesala ja Petra Puurula. Varatoiminnantarkastajista suoritettiin suljettu lippuäänestys,  jossa ehdolla oli Anu Vesala, Rea Hentunen sekä Kaija Toivanen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Anu Vesala ja Rea Hentunen. Onnea uusille 1.1.2016 aloittaville toimihenkilöille.

 

Jäsenmaksut 2016 :
Päätettiin yksimielisesti korottaa vuoden 2016 jäsenmaksuja seuraavasti :
Vuosijäsen                                                                       30 euroa (korotusta entiseen 2 euroa)
Nuorisojäsen                                                                   25 euroa (korotusta entiseen 2 euroa)
Perhejäsen                                                                        8 euroa (korotusta entiseen 2 euroa)
Kasvattajan maksama jäsen (ensimmäinen vuosi)  15 euroa (ei korotusta)
Ulkomailla asuvan jäsenen lisämaksu                         5 euroa (ei korotusta)
Liittymismaksu                                                                 5 euroa (ei korotusta)

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 :
Yksimielisesti vahvistettiin hallituksen esitys vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi
ja talousarvio vuodelle 2016.

 


 

Hallituksen kokoonpano 1.1.2016 alkaen on

puheenjohtaja :
Sanna Kaukonen

 

Varsinaiset jäsenet :
Noora Veijalainen (2014-2016)
Piret Bäcklund (2014-2016)
Jaana Latvala- Nyman (2015-2017)
Terhi Lohela (2015-2017)
SannaKaisa Rekiaro (2016-2018)
Virva Klaasio (2016-2018)

 

Varajäsenet :
Nana Lohela (2015-2016)
Tarja Gynther (2016-2017)

 

Toiminnantarkastajat :
Marie Vesala
Petra Puurula
Varatoiminnantarkastajat
Anu Vesala ( Marie Vesalan varalla)
Rea Hentunen (Petra Puurulan varalla)

 

Toimikunnat vuonna 2016
Jalostustoimikunta :
Petra Puurula, pj
Shinobu Nordgren
Rea Hentunen
Marie Vesala

JTO-työryhmä jatkaa työtään vuonna 2016
Petra Puurula
Shinobu Nordgren
Sanna Kaukonen
Rea Hentunen
Piret Bäcklund
Marie Vesala