Pevisa uutisia!

Suomen kääpiökoirayhdistys on vuosikokouksessaan 4.3.2020 hyväksynyt yorkshirenterrieriry:n esityksen PEVISA-ohjelmaksi.
PEVISA-ohjelman sisältö: Polvitutkimus: Koiralla on oltava astutus hetkellä voimassa oleva patellaluksaatiolausunto. Patellaluksaation raja-arvo on 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Lisäksi ulkomaisille uroksille anotaan poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Poikkeusluvalla rekisteröityihin pentueisiin lasketaan mukaan ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneet pentueet. PEVISA-esitys lähetetään SKKY:n vuosikokouksen pöytäkirjaotteen kera Kennelliittoon 31.5.2020 mennessä, ja PEVISA-ohjelma astuu voimaan vuoden 2021 alusta.