Muutoksia Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja -kilpailun säännöissä

Vuoden 2018 alusta lähtien Vuoden Yorkshirenterrierikasvattaja –kilpailussa kasvattajalle muodostuu lisäpisteitä kilpailussa noteeratuille kasvateille tehtyjen terveystarkastusten perusteella. Tämän lisäksi kasvattajan kokonaispistemäärään lisätään sama luku pisteinä, mitä vuoden lopussa kasvattajan yorkshirenterrierirodun kasvateista kokonaispentumäärästä prosenttimäärällisesti on käytetty virallisissa patellaluksaatio tutkimuksissa. Terveystarkastustiedot perustuvat tilanteeseen mikä Kennelliiton ylläpitämässä jalostustietojärjestelmässä on kunkin vuoden viimeisenä päivänä. Lisäpisteet lisätään nykyisen pisteen ansainta säännösten mukaisesti muodostuneisiin pisteisiin.

 

Lisäpisteitä muodostuu seuraavasti:

+5 pistettä voimassa olevasta polvitarkastuksesta

+5 pistettä voimassa olevasta sydämen tarkastuksesta

+5 pistettä voimassa olevasta silmätarkastuksesta

+5 pistettä voimassa olevasta PRA-testauksesta

+5 pistettä polveutumismäärityksestä

+ lisäksi kasvattajan kokonaispistemäärään lisätään sama luku pisteinä mitä prosenteissa kasvattajan kaikista kasvateista on polvitarkastettu