KOKOUSKUTSU

Yorkshirenterrieri ry:n sääntömääräinen syyskokous yhdistyksen jäsenille.

AIKA: Lauantai 13.11.2021 klo 12.00 PAIKKA: Siltakatu 13, 05900 Hyvinkää

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Google Meet etäyhteydellä.

Kokoukseen on kaikkien ennakkoilmoittauduttava viimeistään 29.10.2021 mennessä.

Etänä kokoukseen osallistutaan Google Meetin välityksellä sähköpostiosoitteella, joka jäsenellä on jäsenrekisterissämme. Tähän jäsenen sähköpostiin tulee linkki, jolla liitytään kokoukseen. Muista ilmoittautua sähköpostilla etäkokoukseen, linkki lähetetään vain ennakkoilmoittautuneille. Jäsenyys ja sähköpostiosoite tarkistetaan ennen linkin lähettämistä.

Ennakkoilmoittautumiset 29.10.2021 mennessä sähköpostilla sihteerille: sihteeri@yorkshirenterrieri.fi muista mainita osallistutko pääkokouksen vai etänä.

Suosittelemme etäkokousta. Kokouksessa ei ole tarjoilua ja käytetään maskeja.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Osallistujat
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden päytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Hallituksen puheenjohtajan valinta kalenterivuosille 2022-2023
 7. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta: erovuorossa ovat Raili Rantavuoti, Kaija Toivanen, Tanja Mäkinen ja Liina Ruohonen. -ensin valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä kalenterivuosille 2022-2023 -seuraavaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen kalenterivuodelle 2022
 8. Hallituksen varajäsenen valinta kalenterivuosille 2022-2023: erovuorossa on Markku Toivanen
 9. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta kalenterivuodelle 2022
 10. Vuoden 2022 jäsenmaksut (liite 1)
 11. Talousarvio vuodelle 2022 (liite 2)
 12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite 3)
 13. Hallituksen esitys Yhdistyksen standaarin myöntämisestä (liite 4)
 14. Muut asiat (asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa)
 15. Kokouksen päättäminen

Liitteet lisätään kokouskutsuun viimeistään viikkoa ennen kokousta.

HUOM! Uusien hallitustoimijoiden valinta: Mikäli kokouksessa ehdotetaan henkilöä joka ei ole fyysisesti läsnä, tulee häneltä saada kokoukseen kirjallinen suostumus ehdolle asettumisesta.

TERVETULOA OSALLISTUMAAN

Yorkshirenterrieri ry:n hallitus