VUOSIKOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUSKUTSU

 

Yorkshirenterrieri r.y:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: sunnuntaina 6.3.2016 klo 14.00
Paikka: Cafe Marketanpuisto, Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo

Huom! Tilaan ei saa tuoda koiria. Vain palkittavilla koirilla on lupa tulla, mutta nekin tulee pitää boksissa.

 

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2015 hallituksen toimintakertomus
(kts. liite toimintakertomus 2015 )
6. Vuoden 2015 tilinpäätökseen perustuva selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta
(kts liite Tilinpäätös 2015 )
7. Toiminnantarkastajien lausunto ja vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen
(kts liite toiminnantarkastus 2015)
8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
9. Jalostuksen tavoiteohjelman 2017-2021 hyväksyminen
(kts liite JTO_päivitys)
10. Yhdistyksen kunniajäsenyyden myöntäminen Shinobu Nordgrenille
11. Muut asiat. Näistä asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa
12. Kokouksen päättäminen