KOKOUSKUTSU

Yorkshirenterrieri ry:n sääntömääräinen syyskokous yhdistyksen jäsenille.

AIKA: Sunnuntaina 06.11.2022 klo 12.00. PAIKKA: Siltakatu 13, 05900 Hyvinkää.

Kokoukseen suositellaan osallistumaan Google Meet etäyhteydellä.

Kokoukseen on kaikkien ennakkoilmoittauduttava viimeistään 22.10.2022 mennessä.

Etäkokoukseen osallistutaan Google Meetin välityksellä sähköpostiosoitteella, joka jäsenellä on jäsenrekisterissämme. Tähän jäsenensähköpostiin tulee linkki, jolla liitytään kokoukseen. Muista ilmoittautua sähköpostilla etäkokoukseen, linkki lähetetään vain ennakkoilmoittautuneille. Jäsenyys ja sähköpostiosoite tarkistetaan ennen linkin lähettämistä.

Ennakkoilmoittautumiset kaikilta 22.10.mennessä sähköpostilla sihteerille: sihteeri@yorkshirenterrieri.fi muista mainita osallistutko pääkokoukseen vai etänä.

Suosittelemme etäkokousta. Kokouksessa ei ole tarjoilua.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Osallistujat
 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Hallituksen kolmen (3) varsinaisen jäsenen valinta kalenterivuosille 2023-2024: erovuorossa ovat Reine Nyberg, Nina Ammunét-Lappi ja Kati Aaltonen.
 7. Hallituksen yhden (1) varajäsenen valinta kalenterivuosille 2023-2024: erovuorossa on Lasse Nyberg.
 8. Kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta kalenterivuodelle 2023
 9. Vuoden 2023 jäsenmaksut (liite 1)
 10. Talousarvio vuodelle 2023 (liite 2)
 11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (liite 3)
 12. Hallituksen esitys muutoksesta ja lisäyksestä Vuoden Yorkshirenterrierikilpailun sääntöihin (liite 4)
 13. Muut asiat (asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa)
 14. Kokouksen päättäminen

Huom! Uusien hallitustoimijoiden valinta: Mikäli kokouksessa ehdotetaan toimijaksi henkilöä, joka ei ole kokouksessa läsnä, tulee häneltä olla  kokoukseen kirjallinen suostumus ehdolle asettumisesta. Valittujen henkilöiden tulee allekirjoittaa vaitiolovakuutus.

Hallitus