Pentueilmoitus

Kennelin ja kasvattajan tiedot

Kennel

Kasvattaja

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Kennelin www-sivut

Olen yorkshirenterrieri ry:n jäsen ja kasvattanut itse välitykseen ilmoittamani pennut

Pentueen tiedot

Pentue syntynyt pvm

Uroksia

Narttuja

Pentueen vanhempien tiedot

Välitettävien pentujen vanhemmat tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään maininnalla EH eli "erittäin hyvä" ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä tulee olla kummallakin vanhemmalla astutushetkellä voimassaoleva polvitulos.

Isä

Isän rekisterinumero

Isän näyttelysaavutukset

Jalostustietojärjestelmässä astutushetkellä voimassaoleva polvitulos

Emä

Emän rekisterinumero

Emän näyttelysaavutukset

Jalostustietojärjestelmässä astutushetkellä voimassaoleva polvitulos

Lisätietoja

captcha