Suositukset jalostuskoirille

Jalostukseen pyritään käyttämään vain yksilöitä, joilla ei ole perinnöllisiä sairauksia tai vikoja ja jotka polveutuvat mahdollisimman terveiksi tunnetuista suvuista.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin perinnöllisiin ominaisuuksiin:

 • luonne; arkoja tai aggressiivisia ei saa käyttää jalostukseen.
 • koko; 2,2kg-3,5kg, sitä suurempia tai pienempiä ei suositella käytettäväksi jalostukseen.
 • turkin laatu tulee olla rotumääritelmän mukainen

NARTTU:

 • nartulla on oltava vähintään palkinto ”erittäin hyvä” (EH) laatuarvostelussa SKL-FKK:n hyväksymästä koiranäyttelystä, tai tulevaisuudessa vaihtoehtoisesti jalostustarkastustulos
 • siitokseen ei suositella astutushetkellä 16 kuukautta nuorempaa tai 7 vuotta vanhempaa narttua.
 • narttu ei saisi olla yli 4-vuotias ensimmäisessä astutuksessaan
 • nartun edellisestä pentueesta tulee olla kulunut vähintään 10 kuukautta, sillä narttu tarvitsee  aikaa palautuakseen synnytyksestä. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa, ja tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.
 • alle 2,2-kiloista tai yli 3,5-kiloista (pieni tai suurikoista) narttua ei tule käyttää jalostukseen
 • kiinnitettävä huomiota normaaliin synnytykseen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi
 • virallisen polvitarkastuslausunnon tulos tulisi olla voimassa, huomaa että uroksen ja nartun yhteenlaskettu patellaluksaatio-aste ei saa ylittää 2.

UROS:

 • uroksella on oltava vähintään palkinto laatuarvosanalla ”erittäin hyvä” (EH) SKL-FKK:n hyväksymästä koiranäyttelystä, tai tulevaisuudessa vaihtoehtoisesti jalostustarkastustulos
 • siitokseen ei suositella alle 12 kuukauden ikäistä urosta
 • siitokseen ei suositella suurikokoista urosta
 • geenipohjan kaventumisen välttämiseksi pyritään noudattamaan yleistä suositusta, että uroksen jälkeläismäärä neljän vuoden jaksoissa ei ylitä 5 % (tällä hetkellä 45) vuotuisesta rekisteröintimäärästä
 • kiinnitettävä huomiota normaaliin pariutumiseen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi
 • virallisen polvitarkastuslausunnon tulos tulisi olla voimassa, on muistettava että uroksen ja nartun yhteenlaskettu patellaluksaatio-aste ei saa ylittää 2.

Lisäksi:
• suositellaan DNA-tunnistetta
• mikäli koiralta on todettu napatyrä, ei suositella jalostukseen
• jos koira jättää kahdessa eri yhdistelmässä maksashuntti-jälkeläisen, ei sitä suositella käytettäväksi jalostukseen. Maksashunttikoiraa itseään ei saa käyttää jalostukseen.
• sukusiitosprosentti ei saisi ylittää 6,25% laskettuna kolmella sukupolvella.
• suunnitellun yhdistelmän yhteenlaskettu patella luksaatio-aste ei saa ylittää 2. Esimerkiksi yhdistelmän toisella osapuolella molemmat polvet 1.aste niin toisen oltava terve.
• mikäli koiran on todettu sairastavan aseptista luunekroosia reisiluun päässä (Legg-Perthes), sitä ei saa käyttää jalostukseen.
• suositellaan koiran testaamista prcd-PRA:n varalta ennen jalostuskäyttöä
• mikäli koiran on todettu sairastavan PRA:ta tai sen on todettu olevan PRA:n kantaja, sitä ei saa käyttää jalostukseen (kantajien osalta tilannetta harkitaan uudelleen JTO:n päivityksen yhteydessä).
• mikäli koiran on todettu sairastavan jotain muuta perinnöllistä sairautta, sitä ei saa käyttää jalostukseen

TARKEMMAT SUOSITUKSET LÖYTYVÄT RODUN JTO:STA