Suositukset jalostuskoirille

Jalostukseen pyritään käyttämään vain rodunomaisia yksilöitä, joilla ei ole perinnöllisiä vikoja tai -sairauksia ja jotka polveutuvat mahdollisimman terveiksi tunnetuista suvuista.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin perinnöllisiin ominaisuuksiin:

 • Luonne: arkoja tai aggressiivisia ei saa käyttää jalostukseen.
 • Koko: 2,2 kg – 3,5 kg. Sitä suurempia tai pienempiä ei suositella käytettäväksi jalostukseen.
 • Turkin laatu tulee olla rotumääritelmän mukainen.

Narttu

 • Ikä astutushetkellä vähintään 18 kk tai enintään 7 vuotta.
 • Hyvin pienikokoista narttua ei suositella jalostukseen.
 • Narttu ei saisi olla yli 4-vuotias ensimmäisessä astutuksessaan.
 • Näyttelytulos vähintään EH eli laatuarvostelu ”erittäin hyvä” Suomen Kennelliiton virallisesta koiranäyttelystä, tai tulevaisuudessa vaihtoehtoisesti hyväksytty, laatuarvostelu ”erinomainen” jalostustarkastus.
 • Astutushetkellä voimassaoleva polvitarkastustulos.
 •  1.1.2021 alkaen astutettaessa pitää olla huomioituna PEVISA ehdot, jotta saa pentueen rekisteriin. Sallitut yhdistelmät ovat: 0/0+0/0, 0/0+0/1, 0/0+0/2, 0/0+1/1, 0/0+1/2, 0/0+2/2 ,0/1+0/1, 1/1+0/1 ja 1/1 + 1/1.
 • Kiinnitettävä huomiota normaaliin synnytykseen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.
 • Nartun edellisestä pentueesta tulee olla kulunut vähintään 10 kuukautta palautuakseen synnytyksestä. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa. Tällöin seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi.

Uros

 • Ikä astutushetkellä vähintään 12 kk (virallinen polvitulos saadaan aikaisintaan 12 kk iässä)
 • Hyvin suurikokoista urosta ei suositella jalostukseen.
 • Näyttelytulos vähintään EH eli laatuarvostelu ”erittäin hyvä” Suomen Kennelliiton virallisesta koiranäyttelystä, tai tulevaisuudessa vaihtoehtoisesti hyväksytty, laatuarvostelu ”erinomainen”, jalostustarkastus.
 • Asutushetkellä voimassaoleva polvitarkastustulos.
 • 1.1.2021 alkaen astutettaessa pitää olla huomioituna PEVISA ehdot, jotta saa pentueen rekisteriin. Sallitut yhdistelmät ovat: 0/0+0/0, 0/0+0/1, 0/0+0/2, 0/0+1/1, 0/0+1/2, 0/0+2/2 ,0/1+0/1, 1/1+0/1 ja 1/1 + 1/1.
 • Geenipohjan kaventumisen välttämiseksi pyritään noudattamaan yleistä suositusta, että uroksen jälkeläismäärä neljän vuoden jaksoissa ei ylitä 5 % (tällä hetkellä 45) vuotuisesta rekisteröintimäärästä.
 • Kiinnitettävä huomiota normaaliin pariutumiseen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Lisäksi

 • Suositellaan DNA-tunnistetta
 • Sukusiitosprosentti ei saisi ylittää 6,25% laskettuna kolmella sukupolvella.
 • Suositellaan virallisia silmätarkastuksia sekä prcd-PRA geenitestiä.
 • Mikäli koiran on todettu sairastavan PRA:ta, sitä ei saa käyttää jalostukseen. Mikäli koira on PRA-kantaja, sitä voi käyttää jalostukseen terveen / ei kantajan kanssa.
 • Mikäli koiralla on todettu Legg-Perthes eli reisiluunpään kuolio, sitä ei saa käyttää jalostukseen.
 • Mikäli koiralla on todettu maksashuntti, sitä ei saa käyttää jalostukseen tai  mikäli terve koira jättää kahdessa eri yhdistelmässä maksashuntti jälkeläisen, sitä ei suositella käytettäväksi jalostukseen.
 • Mikäli koiran on todettu sairastavan jotain muuta perinnöllistä sairautta, sitä ei saa käyttää jalostukseen.
 • Lisätietoa Kennelliiton Koirarekisteriohje 2023
 • Lisätietoa rodun perinnöllisistä vioista ja -sairauksista

TARKEMMAT SUOSITUKSET LÖYTYVÄT JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMASTA 2022-2026