Jalostustarkastukset

ULKOMUODON JALOSTUSTARKASTUS

Yleistä ulkomuodon jalostustarkastuksesta

Jalostustarkastuksen tavoitteena on antaa tarkempi kuva koiran rodunomaisuudesta, kuin mitä esim. näyttelyssä on mahdollista. Koiran näytille tuominen on myös monen mielestä mielekkäämpää, kuin mahdollisesti omistajaa ja koiraa jännittävässä näyttelytilanteessa ja lisäksi jalostustarkastukseen voi osallistua, vaikka koira ei olisikaan ns. näyttelyturkissa. Kennelliitto hyväksyy uroksen kivestodistukseksi jalostustarkastuksessa normaaleiksi todetut kivekset. Mikäli koiralla on jokin tarkastukseen vaikuttava vamma, voidaan siitä esittää Kennelliiton vahvistama eläinlääkärintodistus. Tieto todistuksesta ja vammasta kirjataan jalostustarkastuslomakkeeseen.

Jalostustarkastus eroaa tavallisesta näyttelyarvostelusta ja välttämättä näyttelyissä menestynyt koira ei saa jalostustarkastuksessa kaikkein parasta arvosanaa ja päinvastoin. Jalostustarkastuksessa saadaan huomattavasti näyttelyarvosteluja yksityiskohtaisempi kirjallinen arviointi koirastasi. Tarkastuksessa kirjataan yksilön rakenne, ominaisuudet, jalostuskelpoisuus sekä ulkoinen terveydentila erikseen laadittavalle, jalostustarkastukseen suunnitellulle, lomakkeelle. Lomake auttaa mm. jalostusvalinnoissa ja on todisteena koiran rakenteesta.

Jalostustarkastuksen voi tehdä vain suomalainen ulkomuototuomari. Tuomareita koskevat samat jääviyssäännöt mitä näyttelyissäkin sovelletaan. Jalostustarkastuslomakkeesta yksi kappale tulee omistajalle ja muut kappaleet jäävät rotuyhdistyksen käyttöön, rotuyhdistys toimittaa lomakkeesta kopion myös kennelliittoon. Rotuyhdistys säilyttää jalostustarkastustiedot ja toimittaa ne Kennelliittoon annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään kuukauden kuluttua jalostustarkastuksesta. Jalostustarkastustulokset ovat virallisia ja julkisia.

Jalostustarkastuksen tarkoitus on palvella jalostusta ja kasvatustoimintaa, toimien kasvattajien apuvälineenä mahdollisimman monipuolisesti. Jotta tiedämme rotumme tilanteen, on tärkeää tuoda näytille myös jalostukseen käytettävien koirien lisäksi ko. koirien sisaruksia ja pentuja, vaikka niitä ei olisikaan tarkoitus käyttää jalostukseen. Eli sukua on hyvä kartoittaa vähän laajemminkin, jolloin saadaan todellinen kuva yksilöstä sekä sen perimästä. Mahdollisesti myös joitain periytyviä ominaisuuksia voi tulla esille tarkastuksen yhteydessä. Jalostustarkastukseen saa osallistua useammin kuin kerran ja voidaankin suositella, että koira kävisi tarkastuksessa esim. kerran nuorempana ja muutaman vuoden kuluttua vanhempana toisen kerran.

Jalostustietojärjestelmään koira tulee saamaan suorittamastaan osiosta riippuen tulokseksi ”Ulkomuodon (tai käyttäytymisen) jalostustarkastus suoritettu”. Tulos voi olla myös hylätty tai keskeytetty. Hylätyn tarkastuksen voi uusia aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua, keskeytetyn tarkastuksen uusimiselle ei ole aikarajoitusta.

Jalostustarkastuslomakkeessa voi myös lukea, että koiraa ei suositella jalostukseen, vaikka jalostustarkastus olisi suoritettu. Tähän johtavia syitä ovat esim. poikkeava luonne, koiran liian pieni tai suuri koko, kippura häntä tai vääränlainen turkin laatu (esim. villava).


Jalostustarkastus suoritettu

Ulkomuoto: Koirassa ei ole havaittu rotumääritelmään verraten hylkääviä virheitä tai puutteita ja koiran arvioidut ominaisuudet vastaavat jalostustavoitteita. Koiralla voi kuitenkin olla jalostuksellisesti merkityksettömiä tai vähämerkityksellisiä puutteita. Koiralla voi olla myös jalostuksessa huomioitavia selkeitä yksittäisiä virheitä tai puutteita, jotka ovat kokonaisuuden tai jalostuksen kannalta merkityksellisiä. Virheet eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, jotka heikentävät koiran hyvinvointia tai elämänlaatua.

Käyttäytyminen: Käyttäytymisen virheet tai puutteet eivät saa olla suuria. Koira ei saa olla arka tai vihainen.

Jalostustarkastus hylätty

Ulkomuoto: Koira on selvästi ei rodunomainen. Koirassa on yksi tai useampi sellainen rotumääritelmän vastainen tai muu vakava virhe, joka haittaa koiran terveyttä tai yleistä hyvinvointia ja jolla on jalostuksellista merkitystä. Hylätyn tuloksen koira voi saada esim. kivesvian, vakavien hammaspuutosten (premolaarien puutos ei aiheuta hylkäystä) tai vakavan rakenteellisen virheen perusteella.

Käyttäytyminen: Koira on arka tai vihainen tai käyttäytymisen virheet tai puutteet ovat niin suuria, että jalostustarkastusta ei voi hyväksyä.

Jalostustarkastus keskeytetty

Koiraa ei voi arvioida kaikkien ominaisuuksiensa osalta tai koiran jalostustarkastus on jouduttu keskeyttämään muusta syystä.


Tutustu ulkomuodon jalostustarkastuslomakkeeseen TÄSTÄ

Tutustu ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiiliin  TÄSTÄ

 


Mitä sinun tulee muistaa tuodessasi koiran jalostustarkastukseen?

  • Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk ja käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvan koiran 24 kk. Yläikärajaa ei ole.
  • Koiran runkoturkin ja pään karvoituksen tulee olla vähintään 2cm pitkää ulkomuodon jalostustarkastukseen tultaessa. Pitkäturkkisen koiran turkki tulee olla auki, tupeeraamaton top knot tms. voi olla, mutta korvia ei saa sitoa tarkastukseen.

 

  • Koiran tulee olla puhdasrotuinen yorkshirenterrieri ja rekisteröity FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestöön.
  • Koiran tulee täyttää Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset. Jalostustarkastuksissa noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä.
  • Jalostustarkastukseen ei saa osallistua sairaan koiran kanssa.
  • Jalostustarkastuksessa ei asetella koiraa sillä tavalla kuin näyttelyssä, mutta muutoin se on hyvin samantapainen, ota siis mukaan näyttelyhihna tai panta ja talutin, ei kuitenkaan valjaita.

 

  • Voit halutessasi kysyä neuvoa paikan päällä ja sinua myös opastetaan tilanteen mukaan. Tarkastus on rento ja mukava tapahtuma, jätä siis turha stressi pois.
  • Jos nartullasi on juoksut jalostustarkastuksen ajankohtana niin ilmoita siitä hyvissä ajoin järjestäjälle, koirasi tarkastetaan silloin viimeisenä.

 

  • Jalostustarkastukseen ei saa osallistua narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen.

 


KÄYTTÄYTYMISEN JALOSTUSTARKASTUS

Jalostustarkastukset käyttäytymisen osalta pyritään aloittamaan vuonna 2024.

Tutustu käyttäytymisen jalostustarkastuslomakkeeseen TÄSTÄ

Tutustu käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiiliin TÄSTÄ