Jalostus

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan tehtävänä on ensisijaisesti antaa apua ja opastusta rodun terveys- ja jalostusasioissa sekä kerätä aktiivisesti tietoja sellaisista rodussa esiintyvistä vioista ja sairauksista, joita ei ole tällä hetkellä mahdollista kirjata virallisina terveystuloksina Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.
Nämä jalostustoimikunnalle lähetettävät terveystiedot eivät ole julkisia, mutta niitä käytetään hyödyksi ja avuksi jalostusneuvonnassa sekä rodun terveyden seurannassa.

Kasvattajat voivat pyytää jalostustoimikunnalta myös mielipidettä jalostussuunnitelmiinsa. Jalostusneuvontaa annetaan kaikille sitä tarvitseville ja terveysasioihin kiinnitetään erityistä huomiota. Vastuu pentujen terveydestä ja rodunomaisuudesta on kuitenkin aina kasvattajalla itsellään.

Meille voit laittaa sähköpostia luottamuksella osoitteeseen jalostustoimikunta@yorkshirenterrieri.fi

Jalostustoimikunnan jäsenet v 2024

  • Jt pj Tanja Mäkinen
  • Kristiina Niska
  • Kaija Toivanen
  • Riitta Uusitalo


Yorkshirenterrieri rodun jalostuksen tavoiteohjelmat


Pevisa

1.1.2021 alkaen astutettaessa pitää olla huomioitu PEVISA ehdot, jotta saa pentueen rekisteriin.

Sallitut yhdistelmät ovat: 0/0+0/0, 0/0+0/1, 0/0+0/2, 0/0+1/1, 0/0+1/2, 0/0+2/2, 0/1+0/1, 1/1+0/1, 1/1+1/1.


Terveyskyselyt


Kennelnimet

Jos olet anomassa kennelnimeä, olet rotuyhdistyksemme jäsen ja tarvitset meiltä puollon kennelnimihakemukseesi, toimi näin:

 

  • Lähetä sähköposti jalostustoimikunta@yorkshirenterrieri.fi ja toimitamme sinulle yhdistyksen puoltoon vaadittavat kysymykset.
  • Lähetä anomuksesi vaadittavine asiakirjoineen suoraan Kennelliitolle.
  • Saatuaan kennelnimianomuksesi Kennelliitto lähettää rotujärjestölle eli SKKY:lle (Suomen Kääpiökoirayhdistys ry) lausuntopyynnön. Ennen lausunnon käsittelyä SKKY tarkistaa rodun rotuyhdistykseltä, onko jäsenyytesi voimassa tai onko jäsenyhdistyksellä tiedossa mitään, mikä estäisi kennelnimen saannin.
  • Tämän jälkeen SKKY antaa oman lausuntonsa. Mikäli lausunto on kielteinen, Kennelliitto pyytää Sinulta vastineen.
  • Kun Kennelliiton lausuntopyyntö on käynyt sekä SKKY:n että Yorkshirenterrieri ry:n  hallituksen käsittelyssä, varaudu tältä osin ainakin kahden kuukauden käsittelyaikaan.
  • Lisäinfoa kennelnimistä täältä!

Kennelliiton kasvattajasitoumus

Kasvattajasitoumuksen allekirjoittaminen on askel vastuulliseen kasvattamiseen. Allekirjoittaessaan henkilö sitoutuu koiranpidossaan ja -kasvatuksessaan noudattamaan Suomen Kennelliiton määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä myös kennelnimen saamiseksi.  https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kasvattajasitoumus-taytettava

Tässä linkki  kasvattajasitoumuslomakkeeseen, jonka voit allekirjoittaa sähköisesti myös Kennelliiton Omakoirassa.


Kennelliiton koirarekisteriohje

Tässä linkki  Koirarekisteriohje 2023