Kirjoittajan arkistot: tanjamakinen

Syyskokous 2019

Yorkshirenterrieri ry:n syyskokous pidettiin 24.11.2019 Nurmijärvellä.

Uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020 valittiin Kerttu Ilola.

Varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Noora Veijalainen ja Jaana Seppä. Heidän tilalleen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2020-2022 valittiin Kaija Toivanen ja Reine Nyberg.

Kautensa kesken jättäneen Petri Sipiläisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tanja Mäkinen (2 vuotta).

Varajäsenistä erovuorossa oli Kerttu Ilola. Hänen tilalleen varajäseneksi valittiin Markku Toivanen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Markus Vuorio ja Petri Sipiläinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Raili Rantavuoti ja Erkki Rantavuoti.

Kokouksessa päätettiin, että jäsenmaksut pidetään samalla tasolla kuin v.2019, paitsi päätettiin korottaa ulkomailla asuvan lisämaksua 10 euroon.

Päätettiin hakea yorkshirenterrieri PEVISA-ohjelmaan vuodesta 2021 polvitarkastus-tuloksen raja-arvolla 2. Tutkimustulos tulee olla voimassa astutushetkellä. Tämän lisäksi tuloksen 2/1 tai 2/2 saanut koira on paritettava tuloksen 0/0 saaneen koiran kanssa. Lisäksi rodulle haetaan poikkeuslupaa PEVISA-ehdoista koskien ulkomaisia uroksia.

Kokouksessa hyväksyttiin jalostustoimikunnan esitys muutoksista jalostuksen tavoiteohjelmaan. Muutokset koskevat PEVISA-ohjelmaa.

Päätettiin myös tarkentaa vuoden veteraanikilpailun pistelaskua. Pisteet lasketaan takautuvasti vuodesta 2019 alkuvuodesta alkaen.

Syyskokouskutsu

Syyskokouskutsu 2019

YORKSHIRENTERRIERI RY SYYSKOKOUS

Aika: Sunnuntai 24.11.2019 klo 12.00

Paikka: PetBros Wellness Center, Kontiotie 3 A, 01900 Nurmijärvi

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2020

6. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta

– erovuorossa Noora Veijalainen ja Jaana Seppä

– Kautensa kesken jättänyt Petri Sipiläinen, 2 kautta

7. Hallituksen varajäsenen valinta

– erovuorossa Kerttu Ilola

8. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2020

9. Vuoden 2020 jäsenmaksut Liite 1

10. Talousarvio vuodelle 2020 Liite 2

11. Jalostustoimikunnan PEVISA esitys Liite 3

12. Jalostustoimikunnan esitys muutoksista jalostuksen tavoiteohjelmaan Liite 4

13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 Liite 5

14. Uudelleenkäsittely, täsmennetään päätöksen tulkintaa:  Erkki Rantavuodin esitys syyskokoukseen 2018: Ryhmä ja BIS-sijoitusten huomioiminen vuoden yorkshirenterrieri-, vuoden yorkshirenterri-veteraani, vuoden yorkshirenterrieripentu ja vuoden yorkshirenterrierikasvattajakilpailuun

-Kohta: Veteraanipisteet Liite 6

15. Muut asiat (asioista voidaan keskustella, mutta kokouksella ei ole päätösvaltaa näissä asioissa)

16.  Kokouksen päättäminen

Huom! Uusien hallitustoimijoiden valinta:

Mikäli kokouksessa ehdotetaan toimijaksi henkilöä, joka ei ole fyysisesti läsnä, tulee häneltä saada kokoukseen kirjallinen suostumus ehdolle asettumisesta.

Joulun lehtikampanja

Hinnat lehteen 4/2019

Ilmoitushinnat                      Jäsenille   Muille

Koko sivu (184x270mm)/väri   40 €    160 €

1/2 sivu (90x270mm)/väri         25 €    100 €

1/4 sivu (90x133mm)/väri        15 €      60 €

Joulutervehdykset tai kennelmainokset kampanjahintaan lähetettävä 10.11.2019 mennessä osoitteeseen lehti@yorkshirenterrieri.fi