Kirjoittajan arkistot: TG

Prcd-PRA geenitestitulosten tallennus


Prcd-PRA-geenitestitulosten tallennus yorkshirenterriereille on alkanut

Yorkshirenterriereille on 12.12.2023 avattu sähköinen lähete progressive rod cone degeneration- eli prcd-PRA-geenitestille. Tulokset tulevat näkymään jalostustietojärjestelmässä muodossa: normaali, kantaja tai sairas.

Testin tilaaminen ja tuloksen tallennus

1. Testin tilaamiseen liittyvät ohjeet varmistetaan halutun laboratorion kautta ja koiralle varataan näytteenotto.
2. Ennen näytteenottoa koiralle tilataan Omakoira-palvelussa tai sen mobiilisovelluksessa lähete
haluttua geenitestiä varten. Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata
lähetteen, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle.
3. Näytteenottajalle kerrotaan, että tulos halutaan tallennettavaksi Kennelliittoon, jotta hän tietää käydä vahvistamassa näytteenoton Omakoira-palvelun kautta.
4. Näyte toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka tuloksen valmistuttua puolestaan toimittaa sen sekä tilaajalle, että tallentaa sen suoraan Kennelliiton tietokantaan. Tulosten tallentamiseen
liittyvissä ongelmatapauksissa toivotaan ensisijaisesti yhteydenottoa laboratorioon.
Tulokset hyväksytään laboratorioista Laboklin, Movet ja MyDogDNA/Wisdom panel.

Aiemmin saadut tulokset

Ennen tallennuksen aloittamista saadut tulokset voidaan tallentaa Kennelliitossa takautuvasti
vain testatulle koiralle syntyneen pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin tulosraportista (tai muista tuloksen mukana toimitetuista dokumenteista) tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
– näytteen on ottanut virallinen näytteenottaja
– tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä
– näytteenottopäivä
– tutkimuspäivä
– tutkimus on tehty Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa
Lisäksi koiralle tulee tilata lähete tuloksen tallentamista varten.

Polveutumisen perusteella terve

Polveutumisen perusteella terve -statusta ei valitettavasti ole vielä teknisesti toteutettu
Kennelliiton järjestelmissä, eikä merkintää siis tällä hetkellä tehdä.
Kun tekninen toteutus on valmis, on koiralle tarkoitus kirjata tieto, että se on sairauden suhteen
terve polveutumisen perusteella. Kirjaus tehdään korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin
geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista. Tämän jälkeen on koira tai sen jälkeläiset
testattava uudestaan, jos niille halutaan tulos. Polveutumisen perusteella terveeksi voidaan
merkitä vain Kennelliiton tietokantaan tallennettujen tulosten perusteella. Polveutumisen
perusteella terve koira vastaa jalostuskäytössä terveeksi testattua.

Ulkomaiset ja tuontikoirat

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään samaa sairautta koskevat ulkomaiset tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässälaboratoriossa. Tulosraporttiin tai erilliseen näytteenottotodistukseen on oltava kirjattu koirantunnistusmerkintä ja siitä on ilmettävä, että näyte on eläinlääkärin tai laboratorion edustajanatoimivan näytteenottajan ottama.

Kaikissa epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä jalostusposti@kennelliitto.fi.